Přeskočit navigaci.

Familyfriendlycommunity

ffc-logo

 

Jak si žijeme v Krásensku a jak si chceme žít – přidejte své nápady, ať se nám žije ještě lépe.

 

Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu v naší obci 

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Proto se naše obec zapojuje do „auditu familyfriendlycommunity“, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany naší obce, a chceme naslouchat Vašim potřebám.

Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete.

 

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace.

 

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

 

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je „audit rodině-přátelská-obec“, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je od roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how.

 

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

 

Aktuální informace o průběhu auditního procesu budou k dispozici na webu naší obce. Může Vám je také poskytnout Hana Šíblová, email: ou@krasensko.cz.

Hana Šíblová, starostka obce

Na 1. workshopu, který se uskutečnil 19. 4. 2017 a kterého se zúčastnilo celkem 15 zástupců různých věkových skupin, byly zanalyzovány existující opatření a aktivity přátelské rodině v naší obci. Výsledkem tohoto jednání je zjištění současného stavu – viz. níže.

Současný stav

1. Těhotenství a narození dítěte

– nabídka akcí z okolní vesnice MC Paleček Lipovec

– příprava na křest a křest dětí

 

2. Rodina s kojencem

– vítání občánků do života v obci

– MC Krasínek – Hrátky s nemluvňatky

 

3. Malé děti do 3 let

– podpora činnosti a poskytnutí zázemí pro mateřské centrum Krasínek – Hrátky s batolátky

– organizace – Den dětí, Maškaráček, Den Země, Drakiáda

– budování herních prvků na hřištích a v zahradě u hasičky

4. Dítě v mateřské škole

– podpora činnosti a provozu MŠ – investice do vybavení, údržby budovy, doplatek na plat učitelky – delší provozní doby

– podpora činnosti a poskytnutí zázemí pro mateřské centrum Krasínek – výtvarky, sportovky, BESIP, každoroční jednorázové akce různého typu

– budování herních prvků na hřištích a v zahradě u hasičky

– Futsalová expedice Apalucha

5. Dítě školního věku

– poskytování příspěvku na činnost ZŠ Podomí – ročně 20 000,– Kč

– organizace akcí – Noc s Andersenem, Den dětí, Den Země, Tenisová škola, Drakiáda,

– SDH – činnost mladých hasičů

– FC Krásensko – trénink žáků

– organizace příměstských táborů na Rychtě

– děkanátní setkání mládeže

– dodržování tradičních akcí – Advent, Mikuláš, Velikonoce – hrkání, Pálení čarodějnic

– MC Krasínek – klubovna a jednorázové akce

– letní tábor s koňmi /Lenka Sotolářová/

– kroužek jezdectví /Lenka Sotolářová/

– činnost obecní knihovny – dětské oddělení

– Futsalová expedice Apalucha

6. Mladý člověk v procesu vzdělávání

-podpora činnosti FC Krásensko

– činnost v JSDH

– organizace akcí /zájezdy, hody,

– stolní tenis,

– děkanátní setkání mládeže

– cvičení aerobic, jóga

7. Období po aktivním rodičovství – /vztah prarodiče, děti, vnoučata/

– podpora činnosti obecní knihovny

– zájezdy do divadla

– organizace akce Den matek – zájezdy

– organizace akcí – Ostatky. Karetní turnaje, Košt slivovice, Přijede k nám víno, Pálení čarodějnic  – volejbal, nohejbal, turnaj ve stolním tenise, v nohejbalu, volejbalu, Krásenskou stopou

– podpora cvičení – aerobic, joga

– MC Krasínek – Angličtina, přednášky, taneční

– SDH – činnost dobrovolných hasičů

– Krásenské guláš

– pravidelné mše

– organizace brigád různého typu

– podpora fungování pohostinství Na Hasičce

– Futsalová expedice Apalucha

– Jitřní mše svatá se snídaní Na Hasičce

– Krásenské oslavy podzimu

8. Senioři a seniorky

– setkání s jubilanty

– na přání gratulace v rozhlase

– setkání se seniory – letos již 3. ročník

– organizace kurzu počítačové gramotnosti

– kulturní akce – návštěva koncertů – malý zájem, zájezdy do divadla

– zajištění místnosti na OÚ – jednou za 6 týdnů pedikúra

– jóga – poskytnutí prostor v sále Na Hasičce – malý zájem

– pomoc při zajištění dodávky obědů

– nedělní hodová taneční zábava s Olšověnkou

– besedy nad kronikou obce

– výstava ovoce a zeleniny

 

 

Familyfriendlycommunity – dokumenty
Plán opatření Dokument
Dohoda o cílech
Dokument
Základní projektová zpráva

Dokument

Certifikát Certifikát

 

 

 

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa

16. 1.

Nová novinka Akce spolku Vápeníček Lipovec.

16. 1.

Nová novinka Nabídka pracovního místa.

16. 1.

Nová novinka Ples ZŠ Podomí.

13. 1.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Záměr obce prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů.

7. 1.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2021 - 2023.