Přeskočit navigaci.

Familyfriendlycommunity

ffc-logo

 

Jak si žijeme v Krásensku a jak si chceme žít – přidejte své nápady, ať se nám žije ještě lépe.

 

Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu v naší obci 

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Proto se naše obec zapojuje do „auditu familyfriendlycommunity“, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany naší obce, a chceme naslouchat Vašim potřebám.

Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete.

 

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace.

 

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

 

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je „audit rodině-přátelská-obec“, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je od roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how.

 

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

 

Aktuální informace o průběhu auditního procesu budou k dispozici na webu naší obce. Může Vám je také poskytnout Hana Šíblová, email: ou@krasensko.cz.

Hana Šíblová, starostka obce

Na 1. workshopu, který se uskutečnil 19. 4. 2017 a kterého se zúčastnilo celkem 15 zástupců různých věkových skupin, byly zanalyzovány existující opatření a aktivity přátelské rodině v naší obci. Výsledkem tohoto jednání je zjištění současného stavu – viz. níže.

Současný stav

1. Těhotenství a narození dítěte

– nabídka akcí z okolní vesnice MC Paleček Lipovec

– příprava na křest a křest dětí

 

2. Rodina s kojencem

– vítání občánků do života v obci

– MC Krasínek – Hrátky s nemluvňatky

 

3. Malé děti do 3 let

– podpora činnosti a poskytnutí zázemí pro mateřské centrum Krasínek – Hrátky s batolátky

– organizace – Den dětí, Maškaráček, Den Země, Drakiáda

– budování herních prvků na hřištích a v zahradě u hasičky

4. Dítě v mateřské škole

– podpora činnosti a provozu MŠ – investice do vybavení, údržby budovy, doplatek na plat učitelky – delší provozní doby

– podpora činnosti a poskytnutí zázemí pro mateřské centrum Krasínek – výtvarky, sportovky, BESIP, každoroční jednorázové akce různého typu

– budování herních prvků na hřištích a v zahradě u hasičky

– Futsalová expedice Apalucha

5. Dítě školního věku

– poskytování příspěvku na činnost ZŠ Podomí – ročně 20 000,– Kč

– organizace akcí – Noc s Andersenem, Den dětí, Den Země, Tenisová škola, Drakiáda,

– SDH – činnost mladých hasičů

– FC Krásensko – trénink žáků

– organizace příměstských táborů na Rychtě

– děkanátní setkání mládeže

– dodržování tradičních akcí – Advent, Mikuláš, Velikonoce – hrkání, Pálení čarodějnic

– MC Krasínek – klubovna a jednorázové akce

– letní tábor s koňmi /Lenka Sotolářová/

– kroužek jezdectví /Lenka Sotolářová/

– činnost obecní knihovny – dětské oddělení

– Futsalová expedice Apalucha

6. Mladý člověk v procesu vzdělávání

-podpora činnosti FC Krásensko

– činnost v JSDH

– organizace akcí /zájezdy, hody,

– stolní tenis,

– děkanátní setkání mládeže

– cvičení aerobic, jóga

7. Období po aktivním rodičovství – /vztah prarodiče, děti, vnoučata/

– podpora činnosti obecní knihovny

– zájezdy do divadla

– organizace akce Den matek – zájezdy

– organizace akcí – Ostatky. Karetní turnaje, Košt slivovice, Přijede k nám víno, Pálení čarodějnic  – volejbal, nohejbal, turnaj ve stolním tenise, v nohejbalu, volejbalu, Krásenskou stopou

– podpora cvičení – aerobic, joga

– MC Krasínek – Angličtina, přednášky, taneční

– SDH – činnost dobrovolných hasičů

– Krásenské guláš

– pravidelné mše

– organizace brigád různého typu

– podpora fungování pohostinství Na Hasičce

– Futsalová expedice Apalucha

– Jitřní mše svatá se snídaní Na Hasičce

– Krásenské oslavy podzimu

8. Senioři a seniorky

– setkání s jubilanty

– na přání gratulace v rozhlase

– setkání se seniory – letos již 3. ročník

– organizace kurzu počítačové gramotnosti

– kulturní akce – návštěva koncertů – malý zájem, zájezdy do divadla

– zajištění místnosti na OÚ – jednou za 6 týdnů pedikúra

– jóga – poskytnutí prostor v sále Na Hasičce – malý zájem

– pomoc při zajištění dodávky obědů

– nedělní hodová taneční zábava s Olšověnkou

– besedy nad kronikou obce

– výstava ovoce a zeleniny

 

 

Familyfriendlycommunity – dokumenty
Plán opatření Dokument
Dohoda o cílech
Dokument
Základní projektová zpráva

Dokument

Certifikát Certifikát

 

 

 

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa