Přeskočit navigaci.

Kázání

Projekt učící se církev
Nyní si kázání můžete poslechnout:  http://audiokostel.cz/krasensko/

 

Vyvěšeno Dokument Typ
23. 4. 2017 Mše svatá – Bohoslužba oběti (46 kB)
26. 3. 2017 Mše svatá – Bohoslužba slova (38 kB)
12. 3. 2017 Mše svatá - Vstupní obřady (55 kB)
19. 8. 2015 Mše Medjugorje (90 kB)
17. 5. 2015 Svaté prijímání - uzdravení duše a věčný život (47 kB)
10. 5. 2015 Svaté přijímání – Kristus je tu pro nás (52 kB)
3. 5. 2015 Svaté přijímání (759 kB)
26. 4. 2015 Příprava na svaté přijímání (52 kB)
28. 12. 2014 4. neděle adventní (45 kB)
14. 12. 2014 3. neděle adventní (55 kB)
7. 12. 2014 2. neděle adventní (56 kB)
23. 11. 2014 Slavnost Ježíše Krista Krále (50 kB)
16. 11. 2014 Posvěcení Lateránské basiliky (64 kB)
9. 11. 2014 33. neděle v mezidobí – Jaké máme hřivny? (56 kB)
21. 4. 2014 Velikonoční pastýřský list (67 kB)
26. 1. 2014 Povolání rybářů (53 kB)
19. 1. 2014 Jednota (71 kB)
12. 1. 2014 Křtu Páně (49 kB)
5. 1. 2014 Světlo svítí v temnotě (46 kB)
1. 1. 2014 Nový rok 2014 (1274 kB)
29. 9. 2013 Co dělat pro víru dětí (66 kB)
4. 8. 2013 Jak mluvit o Bohu? (62 kB)
28. 7. 2013 Modlitba Páně (80 kB)
21. 7. 2013 Putující Boží lid - poslání (77 kB)
14. 7. 2013 Láska k bližnímu (61 kB)
7. 7. 2013 Teologie sv. Pavla (69 kB)
30. 6. 2013 Poslání učitelského úřadu církve (85 kB)
23. 6. 2013 Nebudeš mít jiného boha mimo mne (70 kB)
16. 6. 2013 Milost a ospravedlnění (65 kB)
9. 6. 2013 Kněžství (65 kB)
2. 6. 2013 Věrnost evangeliu (64 kB)
26. 5. 2013 Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna (66 kB)
12. 5. 2013 Podstata ekumenismu (67 kB)
5. 5. 2013 První spor v církvi (62 kB)
28. 4. 2013 Ekumenické hnutí (64 kB)
21. 4. 2013 Nebe (78 kB)
14. 4. 2013 Odpovědi na námitky proti zmrtvýchvstání Páně (67 kB)
7. 4. 2013 Apokalypsa (64 kB)
17. 3. 2013 Kristova oběť (68 kB)
3. 3. 2013 Živý Bůh (72 kB)
24. 2. 2013 Církev – putující Boží lid ve světě (66 kB)
3. 2. 2013 Božské ctnosti (62 kB)
28. 1. 2013 Komunikace ženy a muži (beseda Na hasičce) (53 kB)
27. 1. 2013 Pentateuch (65 kB)
20. 1. 2013 Manželství (67 kB)
13. 1. 2013 Poslání Mesiáše (71 kB)
6. 1. 2013 Cesty k víře (60 kB)
30. 12. 2012 Svátek Svaté rodiny (kázání J. Mikulášek) (74 kB)
30. 12. 2012 Zodpovědné rodičovství (43 kB)
26. 12. 2012 Účast laiků na učitelském úřadě Kristově (61 kB)
23. 12. 2012 Výkupná Kristova oběť (63 kB)
16. 12. 2012 Důvod adventní radosti (75 kB)
14. 12. 2012 Jak prožít pokojné a radostné vánoce (57 kB)
9. 12. 2012 Odkud víme o Kristu? (82 kB)
2. 12. 2012 Konec světa (57 kB)
25. 11. 2012 Bůh je věčný (67 kB)
18. 11. 2012 Paruzie v Novém zákoně (64 kB)
11. 11. 2012 Osobní soud (62 kB)
30. 9. 2012 Hříchy proti spravedlnosti (64 kB)
23. 9. 2012 Jaká modlitba? (59 kB)
16. 9. 2012 Trpící „Boží služebník“ (70 kB)
9. 9. 2012 Pohádka o tužce a listu papíru (98 kB)
9. 9. 2012 Osvobození od majetku – chudoba (63 kB)
27. 8. 2012 Duch svatý - pro biřmovance (181 kB)
26. 8. 2012 Manželství v Božím plánu (470 kB)
19. 8. 2012 Zpěv v liturgii (63 kB)
12. 8. 2012 Bůh je náš Otec (62 kB)
24. 6. 2012 Povolání ke kněžství (67 kB)
10. 6. 2012 Cíl života (83 kB)
3. 6. 2012 Dílo Nejsvětější Trojice je v liturgii (74 kB)
27. 5. 2012 Duch svatý (67 kB)
20. 5. 2012 Nanebevstoupení Páně (67 kB)
6. 5. 2012 Přijímání nemocných (69 kB)
29. 4. 2012 Milost posvěcující (70 kB)
22. 4. 2012 Výchova svědomí (67 kB)
15. 4. 2012 Svědectví o vzkříšeném Kristu (66 kB)
25. 3. 2012 Mravní svědomí (59 kB)
18. 3. 2012 Milost a zásluha (64 kB)
11. 3. 2012 Desatero Božích přikázání (85 kB)
4. 3. 2012 Jednou za rok ke zpovědi (453 kB)
2. 3. 2012 Jak se správně modlit? (339 kB)
26. 2. 2012 Smlouva v Písmu svatém (58 kB)
19. 2. 2012 Ježíšova proroctví (87 kB)
12. 2. 2012 Služby při liturgii (63 kB)
5. 2. 2012 Viditelný svět (62 kB)
29. 1. 2012 Dějiny spásy (66 kB)
22. 1. 2012 Založení církve (83 kB)
15. 1. 2012 Jednota křesťanů (436 kB)
8. 1. 2012 Trojí úřad Kristův (439 kB)
6. 1. 2012 Je možné Boha dokázat? (432 kB)
25. 12. 2011 Rodinná církev (53 kB)
18. 12. 2011 V Kristu mají dějiny svůj smysl (35 kB)
11. 12. 2011 Střídmost a střízlivost (36 kB)
4. 12. 2011 Znovu přijde ve slávě (37 kB)
20. 11. 2011 Účast laiků na Kristově královském úřadě (41 kB)
13. 11. 2011 Mravnost vášní (38 kB)
6. 11. 2011 Nezbytnost křtu ke spáse - brožura (63 kB)
2. 10. 2011 Lidské ctnosti (37 kB)
25. 9. 2011 Láska k sobě (34 kB)
18. 9. 2011 Milost a zásluha (36 kB)
11. 9. 2011 Smysl života (36 kB)
4. 9. 2011 Chyby a pohoršení v Církvi (38 kB)
28. 8. 2011 Jeremiáš (42 kB)
31. 7. 2011 Účast křesťanů na společenském životě (38 kB)
24. 7. 2011 Předurčení (43 kB)
17. 7. 2011 Církev je svatá (41 kB)
3. 7. 2011 Příležitost ke hříchu (36 kB)
26. 6. 2011 Ovoce křtu (37 kB)
19. 6. 2011 O Boží Trojici se hovoří velmi obtížně (42 kB)
12. 6. 2011 Působí Duch svatý jen v Církvi? (35 kB)
5. 6. 2011 Nevezmeš jména Božího nadarmo (37 kB)
29. 5. 2011 Biřmování – svátost dospělosti (36 kB)
22. 5. 2011 Bůh je pravdivý a věrný (36 kB)
15. 5. 2011 Velikonoční tajemství (37 kB)
8. 5. 2011 Jak číst Písmo svaté (35 kB)
1. 5. 2011 Třetího dne vstal z mrtvých (36 kB)
10. 4. 2011 Velikonoční třídení (38 kB)
3. 4. 2011 Boží království v SZ a NZ (37 kB)
27. 3. 2011 Co vyplývá z víry v jediného Boha (35 kB)
13. 3. 2011 Zaslíbení v Písmu svatém (37 kB)
6. 3. 2011 Boží ospravedlnění (36 kB)
27. 2. 2011 Kristus a majetek (37 kB)
20. 2. 2011 Prosebné dny (36 kB)
13. 2. 2011 Boží vševědoucnost (30 kB)
6. 2. 2011 Skutky milosrdenství (32 kB)
30. 1. 2011 Naše povolání k blaženosti (41 kB)
23. 1. 2011 Církev je apoštolská (34 kB)
16. 1. 2011 Na cestě k Bohu (35 kB)
9. 1. 2011 Křest - Křtu Páně (37 kB)
2. 1. 2011 Slavení křtu (37 kB)
1. 1. 2011 Jaký bude nový rok? (34 kB)
19. 12. 2010 Ježíš Kristus – Bůh a člověk v jedné osobě (33 kB)
12. 12. 2010 Otázky ve víře: Jan Křtitel v rozpacích (38 kB)
5. 12. 2010 Příprava pohanů na Vykupitele (36 kB)
28. 11. 2010 Doba druhého příchodu Páně (33 kB)
21. 11. 2010 Ježíš – vtělené Boží Slovo (35 kB)
14. 11. 2010 Práce (36 kB)
7. 11. 2010 Vydat svědectví pravdě (35 kB)
31. 10. 2010 Dobrotivý Bůh a zlo (36 kB)
24. 10. 2010 Pýcha (36 kB)
17. 10. 2010 Písmo svaté - kniha Boha a člověka (37 kB)
10. 10. 2010 Svátost pomazání nemocných (37 kB)
3. 10. 2010 Výklad pokladu víry (36 kB)
28. 9. 2010 Život a význam svatého Václava (41 kB)
26. 9. 2010 Neomylnost církve (48 kB)
19. 9. 2010 Sedmé přikázání (35 kB)
12. 9. 2010 Dějiny patriarchů (36 kB)
5. 9. 2010 Bůh jde vstříc člověku (36 kB)
29. 8. 2010 Křesťanská pokora (39 kB)
22. 8. 2010 Dojde spásy každý (37 kB)
15. 8. 2010 Maria spolupracuje na díle spásy (34 kB)
8. 8. 2010 Dar nadpřirozené víry (38 kB)
1. 8. 2010 Člověk je schopen Boha.doc (38 kB)
25. 7. 2010 Modlitba (38 kB)
18. 7. 2010 Náboženství (33 kB)
11. 7. 2010 Platí desatero i dnes (36 kB)
5. 7. 2010 Počátky křesťanství na Velké Moravě (36 kB)
4. 7. 2010 Církev (34 kB)
27. 6. 2010 Svátosti (35 kB)
19. 6. 2010 Sebevražda a eutanázie (27 kB)
11. 6. 2010 Věřím v církev (29 kB)
6. 6. 2010 Smrt jako brána k životu (25 kB)
3. 6. 2010 Svátostná oběť díkůvzdání (32 kB)
30. 5. 2010 Zjevení Boha jako Trojice (39 kB)
23. 5. 2010 Dary a plody Ducha svatého (27 kB)
16. 5. 2010 Církev je jedna a jednotná (27 kB)
9. 5. 2010 Kde slavit liturgii (25 kB)
2. 5. 2010 Slavení liturgie Církve (38 kB)
25. 4. 2010 Ježíš Kristus je pravý Bůh, Boží Syn (38 kB)
18. 4. 2010 Duch Svatý a Církev (35 kB)
11. 4. 2010 Jak je Boží Syn člověkem (34 kB)
28. 3. 2010 Sestoupil do pekel (34 kB)
21. 3. 2010 Vyznání hříchů a účinky svátosti smíření (43 kB)
14. 3. 2010 Lítost (38 kB)
7. 3. 2010 Úkony kajícníka (34 kB)
28. 2. 2010 Individuální zpověď nebo společná (37 kB)
21. 2. 2010 Svátost pokání (37 kB)
14. 2. 2010 Vzkříšení Kristovo (36 kB)
7. 2. 2010 Izaiáš jako prorok a jeho biblická kniha (38 kB)
2. 2. 2010 Uvedení Páně do chrámu (35 kB)
31. 1. 2010 Co můžeme o Bohu poznat (38 kB)
24. 1. 2010 Vznik pravých evangelií (38 kB)
17. 1. 2010 Příprava na manželství (37 kB)
10. 1. 2010 Křest a začlenění do církve (46 kB)
6. 1. 2010 Zjevení a naše víra (31 kB)
3. 1. 2010 Ospravedlnění (37 kB)
Zobrazte si jen aktuální dokumenty

Ke čtení DOC dokumentů můžete využít program Word Viewer (EXE, 12 MB).

Ke čtení XLS dokumentů můžete využít program Excel Viewer (EXE, 10 MB).

Ke čtení PDF dokumentů můžete využít program Acrobat Reader (EXE, 23 MB).

 

 

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa

22. 1.

Nová novinka MUDr. Cendelínová - oznámení.

21. 1.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 9/2019.

20. 1.

Nová novinka Zimní údržba místních komunikací - upozornění.

16. 1.

Nová novinka Akce spolku Vápeníček Lipovec.

16. 1.

Nová novinka Nabídka pracovního místa.