Přeskočit navigaci.

Kulturní dění

Informace o akcích pořádaných v obci:


12/2004 - Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 5. prosince 2004 se také v Krásensku rozsvítil vánoční strom. Před budovou mateřské školy se v podvečer sešla skoro celá vesnice. Bivojanka vyhrávala koledy, pro zahřátí se roznášelo svařené víno, nálada byla výborná. Přítomné přivítala starostka obce, spolu s panem farářem popřáli všem do nového roku. Pak se všichni odebrali na Rychtu, kde pro ně děti z mateřské školy, základní školy a divadelního kroužku připravily vánočně laděný program. Děti byly odměněny nadílkou, kterou jim přinesl Mikuláš. Součástí slavnostního rozsvěcení vánočního stromu byla sbírka na malého indického chlapce, kterého naše obec adoptovala na dálku. Celkem se vybralo přes 3 000 Kč. Tyto peníze byly chlapci poslány prostřednictvím církevní Charity. Poděkování si zaslouží každý i za sebemenší obnos, který chlapci usnadní jeho nelehký život.


10/2004 - Nohejbal v Habrovanech

Lidé Lidé Lidé

10/2004 - Výstava ovoce, zeleniny, květin a fotografií

Koncem října se v Krásensku konala již 3. výstava místních zahrádkářů. Letos byla obohacena o výstavu fotografií Krásenska 20. století a přednášku ing. Bočka o starých ovocných kulturách . Sešlo se několik desítek vzorků jablek, hrušek a různé zeleniny. Sál zdobily rozkvetlé kateřinky místních pěstitelek. Návštěvníci se mohli občerstvit zákusky místních „ cukrářek „ , moštem i pravým burčákem. Velký zájem sklidily i vystavené fotografie, kde mnozí poznávali svoje kamarády z dětství, ale i sousedy, kteří už nejsou mezi námi.

Výstava i přednáška měla úspěch a všichni se již teší na další ročník.


9/2004 - Zájezd krásenských hasičů

Stalo se již tradicí, že na podzim vyrážejí krásenští hasiči na poznávací zájezd . Mladí vyrazili letos na dvoudenní do západních Čech a ti starší navštívili východní Moravu. Nejdříve je čekala návštěva Šachovy židovské synagogy v Holešově. Zde se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života židů, o jejich náboženství, mohli si prohlédnout tóru i fotografie staré synagogy. Na závěr se prošli starým židovským hřbitovem a obdivovali nejstarší náhrobky ze 17. století. Dál jejich cesta vedla do Zlína ke hrobu T. Bati, který je pochován na lesním hřbitově. A pak už je čekal hlavní cíl jejich cesty- exkurze v likérce R.Jelínka ve Vizovicích. Před samotnou prohlídkou zhlédli krátký film o počátcích palírny ve Vizovicích, dozvěděli zajímavosti ze života rodiny Jelínkovy a pak se seznámili i se současností závodu. Průvodkyně je provedla celým provozem. Viděli obrovské destilační přístroje, stáčírnu alkoholu, ale i sbírku pálenek, které se v závodě vyrábějí. A na závěr je potěšila ochutnávka čtyř druhů slivovice a likérů. Nejvíce asi všem chutnala pravá slivovice, ženy ocenily sladké likéry. Na památku dostal každý účastník malý dárek v podobě malé lahvičky slivovice. Kdo měl zájem, mohl si nakoupit v podnikové prodejně. Zájezd byl ukončen ve Valašském šenku u krajových jídel. Účastníkům zájezdu se program velice líbil a těší se na příští výlet s hasiči.


9/2004 - Strom roku 2004

V naší obci máme celkem 79 chráněných vzrostlých stromů, které mají obvod kmene od 0,90 – 3,50 m. Z těchto stromů jsou 3 stromy registrovány jako památné stromy:

 • lípa malolistá – u domu č. p. 139 – obr. č. 1 (obvod kmene 3,40 m)
 • lípa malolistá – náves před Rychtou – obr. č. 2 (obvod kmene 3,35 m)
 • lípa malolistá – náves před č. p 3 – obr. č. 3 (obvod kmene 3,51 m)

Dále představujeme fotografie i jiných krásných stromů v naší obci:

 • javor – u domu č. p. 80 – obr. č. 4 (obvod kmene 3,08m)
 • jasan – u domu č. p. 90 – obr. č. 5 (obvod kmene 3,05 m)
 • javor – u domu č. p. 15 – obr. č. 6 (obvod kmene 3,37 m)
 • kaštan – před kostelem – obr. č. 7 (obvod kmene 2,02 m)
 • lípa – u obchodu – obr. č. 8 (obvod kmene 2,87 m)
 • lípy u domu č. 40 – obr. č. 9 (obvod kmene 2,9 m a 2,9 m)
 • jasany u Rychty – obr. č. 10 (obvod kmene 2,82 m, 1,95 m a 1,84 m)
 • pohled na stromy v parku před Rychtou a kostelem – obr. č. 11
 • pohled na stromy u pomníku padlých – obr. č. 12
 • pohled na stromy v parku před obecním úřadem – obr. č. 13
 • pohled na stromy v parku před bývalým zdravotním střediskem – obr. č. 14

Strom Od nepaměti rostly v Krásensku na dolním konci obce „Na trávníkách“ dvě lípy. Poněkud menší – východní s mírně skloněných kmenem k jižní straně a o 5 metrů západněji lípa poněkud větší. Rostly pomaleji, protože podloží je převážně jílovitého charakteru, rovněž nadmořská výška 510 m nepřispívala k optimálnímu růstu.

Ve dvacátých letech se tomuto prostranství říkalo „Masarykův sad“ a horní části návsi pak „náměstí Palackého“, což bylo odrazem vzniku samostatné Československé republiky.

Tyto lípy přečkaly spoustu generací, zničení obce válkou, odolávaly drsnějším přírodním podmínkám Drahanské vrchoviny, až přišel duben roku 1974. Za silného jižního větru se pod korunou zlomila východní lípa, jejíž kmen byl z velké části dutý. Síla dřeva po obvodu byla pouze 10 – 15 cm. Na konci 70. let při hloubení výkopu kanalizace od domu č. 140 byla pod lipou z jižní strany odkryta stará roubená studna úplně prorostlá kořeny. Nebylo možné ani určit její hloubku a ani to, zda v ní byla voda. V dostupných pramenech není o ní žádná zmínka.

V pozdějších letech se větrem a námrazou odlomily z lípy dvě silné větve z dolní části koruny a je předpoklad, že i kmen této lípy je dutý.
Lípa je vysoká asi 20 m, obvod kmene je 3,4 m a stáří odhadujeme asi na 200 roků. Kromě této lípy jako památného stromu jsou v obci další památné stromy, které by mohly být zařazeny do soutěže o strom roku 2004 a to lípa před č. p. 3 a lípa před Rychtou, které asi pocházejí z konce 19. století, kdy v Krásensku působil jako nadučitel František Žáček, rodák ze Žďárné u Boskovic v letech 1872 – 1919 (P.F. Muller – Krásensko str. 134 – 135), který byl prvním jako odborník v zahradnictví. Z této doby pravděpodobně pocházejí i další mohutné stromy, jako javor u č. 80, javor – jilm na dvoře č. p. 15, jasan před Rychtou, topol před č. 90, 2 lípy před č. 40 a lípa před č. 100.

Jaké jsou osudy, příběhy nebo pověsti vztahující se k těmto stromům nevíme, ani v obecních kronikách se toto nedočteme. Jedno je však jisté, že tyto stromy zažily dobu, kdy obec Krásensko byla za druhé světové války zpustošena a obyvatelstvo násilně vystěhováno. Domy byly zbořeny, hodně občanů se již do Krásenska nevrátilo, ale stromy tyty útrapy obce přežily a v tom vidíme největší jejich historii.


6/2004 - Zájezd do Beskyd

Lidé na lanovce Lidé Lidé u sochy Radegast

6/2004 - Volejbal

19.6.2004 se uskutečnilo volejbalové utkání.

Volejbalista
Volejbalisté u sítě

6/2004 - In-Line hokej

12.6.2004 utkaní v in-line hokeji na skale.

In-line hokejisté In-line hokejisté In-line hokejisté In-line hokejisté s poháry In-line hokejisté

5/2004 - Pálení čarodějnic

Jako již tradičně, tak i letos jsme pálili čarodějnice.

Čarodějnice
Čarodějnice
Čarodějnice

5/2004 - Stavění máje

Lidé při stavění máje Vždy koncem dubna se v naší obci staví máj. Není však tak důležité její postavení, jak její uhlídání. Letos ji ovšem naše mládež uhlídala až do samého konce měsíce. Patří jim poděkování za odvahu a výdrž a přejeme jim, ať jim to vydržím i do dalších let.


4/2004 - Setkání u cimbálu

V pátek 16. dubna 2004 patřila podomská základní škola všem milovníkům pěkných písniček, především však seniorům. Proč? Obecní úřad Krásensko, Obecní úřad Podomí společně s občanským sdružením Barvínek uspořádaly pro svoje spoluobčany Setkání u cimbálu. V podvečer zněly školou krásné moravské písničky, které hrála cimbálová muzika Veronica z Brna. Zpočátku to byly písničky z jejich repertoáru, ale pak už se jen hrálo na přání. Co jen máme krásných písní! Ať už to jsou veselé nebo ty táhlé sladkobolné, které chytnou za srdce a pohladí po duši. Zpívali jak muzikanti, tak všichni na sále. K dobré pohodě přispělo i výborné občerstvení – koláče a vínečko bílé i rudé. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout výstavku prací keramického a výtvarného kroužku. Mnozí zde také obdivovali krasopisně napsané písanky prvňáčků, ale i vzorně vedené sešity žáků druhého stupně. Večer se po všech stránkách vydařil. Dokonce někteří účastníci projevili přání, aby se toto setkání opakovalo.


3/2004 - Krásenskou stopou - 2. ročník

Děti na bobech

V sobotu 6. března 2004 se uskutečnil v Krásensku 2. ročník závodů na běžkách Krásenskou stopou, součástí této akce byl i závod pro menší děti v jízdě na saních a bobech. Spoluorganizátory byl Obecní úřad v Krásensku a občanské sdružení Barvínek při ZŠ Podomí. Závody byly plánovány už v lednu, ale nejdříve roztál sníh, pak sníh byl, ale zrovna v ten den byla sněhová vánice, a tak konečně až v březnu se mohly závody uskutečnit. Počasí tentokrát vyšlo na jedničku, i když bylo mrazivo, ale slunečno! Na startu se sešli závodníci několika kategorií. Nejpočetnější byla kategorie mužů, kteří mezi sebou urputně soutěžili. Obdiv si zasloužily i dvě ženy důchodového věku, které byly příkladem i těm mladším, kteří si na závody netroufli. A přitom trať nebyla vůbec snadná! I malé děti se vyřádily na saních a bobech. Po skončení závodů se všichni lyžaři i děti přemístili do sportovního areálu na Skale, kde na čekal teplý čaj, mohli se ohřát u ohně a opéct si špekáčky. Při závěrečném vyhlašování výsledků bylo veselo. Vítězové si odnesli pěkné ceny a diplomy, děti sladké odměny a malé dárky. Sobotní odpoledne uběhlo v pohodě a všichni již se již teší na další rok.

Děti na bobech

2/2004 - Košt slivovice v Krásensku

V sobotu 21. února 2004 proběhl v Krásensku I. ročník v degustaci slivovice. Tohoto klání se v hlavní soutěži zúčastnilo celkem 20 vystavovatelů s 22 vzorky destilátů. Byla mezi nimi nejen pravá slivovice, ale i kombinované destiláty např. švestka a ryngle, švestka a hruška, švestka a jablko, dále pálenky ze třešní, hrušek, jablek a rynglí. Mimo soutěž byly vystaveny také speciality čtyř místních pěstitelů, aperitiv SAKÉ – rýžové víno, bylinková slivovice se šalvějí nebo červenou bazalkou, k ochutnání byla nabídnuta i pálenka z piva, zaležená v dubovém sudu. Soutěžní vzorky byly pouze pod čísly vystaveny v zasedací místnosti OÚ, kde je měl každý návštěvník možnost ochutnat a dělat si poznámky o jednotlivých druzích. U sedmi vybraných vzorků mohl určit i druh ovoce, ze které byl destilát vypálen. A na konci soutěžního odpoledne napsat svoje vlastní pořadí 3 nejlepších.

Lidé

Aby se hodnotícím chutě nepletly a lépe porovnávaly, zajídali každý vzorek uzeným masem, klobásou, jitrnicí, koláčem…, zapíjeli vodou nebo minerálkou. Přesto to bylo velice náročné! Asi po třech hodinách byla soutěžní ochutnávka uzavřena a pořadatelé se pustili do vyhodnocení. Nejlepších degustátorů bylo nakonec šest a mezi nimi překvapivě i jedna žena. Všichni shodně správně určili 6 vzorků. A jak dopadla samotná soutěž? S velkou převahou zvítězila slivovice pana Václava Plisky, na 2. místě to byla třešňovice pana Jiřího Vágnera a 3. místo obdržela slivovice pana Martina Krále. Všem vítězům blahopřejeme! Akce se zúčastnilo přes padesát návštěvníků, byli mezi nimi i přespolní. Poděkování patří krásenským Zahrádkářům, kteří akci připravili, sponzorům Václavu Pliskovi a Ladislavu Královi a všem, kteří poskytli své vzorky k degustaci.

První ročník Koštu slivovice se vydařil, všichni už se těší na druhý ročník.

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa