Přeskočit navigaci.

Kulturní dění

Informace o akcích pořádaných v obci:


12/2005 - Zpravodaj obce - rok 2005

Stažení zpravodaje: pdf (2,2MB).


12/2005 - Adventní čas v Krásensku

Začal už před 14 dny, kdy se na Rychtě – Středisku ekolologické výchovy – sešly krásenské ženy se svými dětmi a pod vedením paní učitelky Pachtové se pustily do aranžmá adventních věnců. Všechny věnce byly originály, jeden krásnější než druhý! Věnce přišel posvětit P. Jan Plodr, a tak mohla být o první adventní neděli zapálena první svíčka.

Stalo se již tradicí slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, při kterém nejdříve účastníci zhlédli krátké kulturní vystoupení, na které přišel rozdat dárky i Mikuláš se svými pomocníky – čerty a andělem. Venku už pod nově ozdobeným vánočním stromem vyhrávala koledy dechová hudba Bivojanka a všichni čekali jen na pokyn paní starostky, aby byl strom slavnostně rozžat. Pro všechny to byl nádherný zážitek! Při této příležitosti byla uspořádána charitativní sbírka pro malého indického chlapce, kterého obec Krásensko v loňském roce adoptovala na dálku. Za vybrané peníze, letos to bylo skoro 4000 Kč, bude moci chlapec po celý rok chodit do školy. Poděkování patří všem, kteří přispěli i sebemenší částkou a dokázali tak, že jim není lhostejný život dnes už „našeho“ indického chlapce.


10/2005 - Zasloužená odměna

Je to už tradice, na podzim vyrážejí krásenští hasiči se svými rodinnými příslušníky na zájezd. Však si všichni zaslouží tento oddech. Vždyť hody v Krásensku by bez členů SDH nemohly být tak pěkné! A zvlášť letos, kdy byly spojeny se setkáním rodáků při příležitosti 60. výročí návratu krásenských občanů do zničené obce, měli hasiči spolu s obecním úřadem spoustu práce s jejich organizováním. Zájezdy se uskutečnily celkem dva. Na první jeli mladí. Navštívili historické památky na Znojemsku – vodní mlýn ve Slupi, znojemské podzemí, zámek ve Vranově nad Dyjí, muzeum motocyklů …

Starší členové SDH byli minulou sobotu v Moravském Krumlově, kde zhlédli v místním zámku plátna A. Muchy Slovanská epopej, jeho plakáty k divadelním hrám, první československé bankovky a známky. Pak jejich cesta vedla do Lednice. V lednickém zámku prošli knížecími apartmány a kdo chtěl mohl se projít k minaretu a vystoupit na jeho nejvyšší ochozy. Někteří obdivovali krásu skleníku s tropickými rostlinami nebo navštívili obrovské akvárium s cizokrajnými rybami. A protože je právě doba sklizně vinné révy a burčáku, skončila jejich cesta ve Velkých Pavlovicích u dobrého jídla a pití. Všichni se vrátili spokojeni a už dnes plánují, kam se vydají příští rok.

Lidé

8/2005 - Zájezd na jižní Moravu

V sobotu 27. srpna 2005 zorganizoval krásenští zahrádkáři tradiční zájezd. Tentokrát se vypravili na jižní Moravu. První jejich zastávkou byla návštěva renesančního zámku v Miloticích. Průvodkyně poutavě vyprávěla o historii tohoto objektu i krásně upravené francouzské zahradě, po které se procházeli pávi. Cílem zájezdu však byla exkurze u firmy ing. Holmana v Bzenci, který je uznávaným šlechtitelem okurek. Účastníci zájezdu tak měli možnost zhlédnout fytotron, který v umělých podmínkách pomáhá pěstovat plísně na různých druzích okurek a tím pádem vyhodnocovat odrůdy, které jsou odolné proti plísni okurkové. Nezapomenutelným zážitkem byla exkurze na samotném poli, kde ing. Holman pěstuje různé odrůdy okurek snad z celého světa. Dostalo se jim nezapomenutelných rad, jak okurky pěstovat, a každý účastník dostal zdarma osivo Holmanových okurek.

Cesta pokračovala do Břeclavi k děkanovi kostela sv. Václava P. …….. Tento kněz pěstuje stovky květin k výzdobě kostelů v celé farnosti. Specializuje se na tulipány a teď v létě na lilie a mečíky. Z těchto květin váže překrásné vazby, které zdobí kostely. Všichni obdivovali moderní kostel sv. Václava a především jeho květinovou výzdobu. Na památku si mohli zakoupit reprezentativní kalendář s fotografiemi květinami vyzdobeného kostela.

Na závěr zájezdu navštívili zahrádkáři Mutěnice a především vinné Jaroškovy sklepy, které jsou známy vinařským muzeem, ale i posezením u dobrého vínka.

Zájezd se po všech stránkách vydařil, počasí přálo, program byl rozmanitý. Každý si z něho něco odnesl. Všichni se již těší na příští rok, kdy opět společně vyjedou.


8/2005 - Setkání rodáků

Více informací


4/2005 - Noc s Andersenem

V sobotu 2. dubna 2005 jsme si připomněli 200. výročí narození dánského pohádkáře H. CH. Andersena také v krásenské knihovně. Přihlásili jsme se do mezinárodní akce Noc s Andersenem, kterou v České republice organizovala Městská knihovna v Uherském Hradišti. Byli jsme vřele přijati, protože této akce se zúčastňují především velké knihovny a obecní knihovny jen výjimečně. Poněvadž jsme s touto akcí neměli žádné zkušenosti, přemýšleli jsme, jak Noc uspořádat. Velikým pomocníkem nám byly programy jiných knihoven uveřejněných na internetových stránkách. Přihlásilo se 20 dětí.

Děti

V knihovně jsme se sešli v pátek v podvečer. Pro malé anderseny bylo připraveno občerstvení, aby Noc přežili v pohodě. S ostatními účastníky Noci jsme byli propojeni přes internet, mohli jsme si tak chatovat a navzájem se informovat o akcích, které probíhají v knihovnách. My jsme si četli pohádky, některou jsme si i zahráli, malovali pohlednice pro významné osobnosti, např. pro pana prezidenta, pro dánskou královnu a velvyslance v ČR, pro básníka Jiřího Žáčka nebo malíře Miloše Nesvadbu, hráli různé hry, prostě jsme se bavili. Protože mezi námi byly především malé děti, kolem půlnoci jsme zalehli do spacáků a spali v knihovně na koberci. Ráno jsme si ještě chvíli povídali o Andersenovi, děti dostaly na památku pohlednici s motivem Noci s Andersenem , kouzelné výkladové karty a sladkosti. Kolem 8.00 hod jsme se spokojeni rozešli s přáním, Noc i příští rok v knihovně zažít.

Děti ve spacích pytlech

3/2005 - Šampiónem koštu pálenek se stala dvouletá slivovice

Rovnost – jihomoravský den – 14.3.2005

Zahrádkářský spolek v Krásensku pořádal v sobotu druhý ročník Koštu slivovice a jiných pálenek.

Obrázek

Do sálu místního klubu Rychta se přišlo se vzorky lihovin pochlubit třicet pěstitelů. "Protože je naše vesnice na horách, lidé tu v zimě často nosí v kapse pleskačku slivovice.

Obrázek

Chlapi se pak mnohdy přeli o to, čí pálenka je lepší. To bylo vloni podnětem k pořádání prvního organizovaného koštu. Letos je již o třetinu vzorků více, protože se přihlásili i pěstitelé z okolních vesnic," řekl jeden z pořadatelů Ladislav Král.

Obrázek

V Krásensku ochutnávali pálenku všichni návštěvníci koštu. Ti vybírali nejlepší vzorek jen podle své chuti. Za nejlepší lihovinu nakonec označili dvouletou slivovici místního pěstitele Václava Plisky, který zvítězil i vloni. Zvláštní ocenění dostali i ti, kteří dokázali poznat mezi anonymními vzorky vlastní pálenku. „Ovoce se u nás vloni urodilo velmi málo. Téměř všechny švestky zničilo krupobití, takže mezi vzorky bylo hodně destilátů z rynglí, jablek a hrušek,“ vysvětlil pořadatel. Jak dodal, nezaměnitelnou raritou byly pálenky z piva, jeřabin, lesních bylin a višní. (van)


2/2005 - Ostatková merenda

Po mnoha letech obnovili ochotníci v Krásensku tradici ostatků.

Průvod Obrázek

Členové ochotnického divadelního souboru, se proto rozhodli, že se toho letos ujmou a něco zorganizují. Podle pamětníků se zde slavily naposled někdy před válkou. Kostýmy si ušili sami nebo je vypůjčili v okolních obcích. V sobotu pak obcházel celou vesnicí průvod maskovaných postav, doprovázený hudbou dechové kapely. V průvodu vesnicí šlo několik desítek maskovaných ochotníků které lidé hostili jídlem a pitím.

Obrázek Obrázek

Za odměnu dostávali pozvánku na hasičskou zbrojnici, kde se na závěr podávalo vepřové maso a pivo. Tradice se jistě všem zalíbila a doufejme, že v tom budou příští rok pokračovat.


2/2005 - Zimní radovánky

Dítě na bobech

Konečně napadl sníh! Radost z něho mají především malé děti, které využívají každý kopeček k sáňkování, bobování i k jízdě na lyžích. V den pololetních prázdnin, pro děti 1. stupně ZŠ Podomí a MŠ Krásensko připravil OÚ Krásensko spolu s OS Barvínek závody na saních a bobech. Sešlo se kolem 20 závodníků, povzbudit je přišli jak rodiče, tak jejich babičky. Vítězi byli vlastně všichni. Děti dostaly diplomy a sladké odměny. Všichni se do sytosti vyřádili a těšili se z pěkně prožitého odpoledne.


1/2005 - Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert

Lidé na podiu

Milovníky komediálních her jistě potěšilo představení místních divadelních ochotníků, které se hrálo na sále Rychty. Třináctičlenný soubor herců vedený bývalou herečkou vyškovského divadla Haná Boženou Pištělákovou vystoupil s pohádkovou veselohrou Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, inspirovanou předlohou Jana Drdy. Diváky bezesporu zaujali nejen dobré herecké výkony amatérských herců, ale i bohatá scéna. Skvěle zachycuje tradiční českou vesnici s nízkými domky i nezbytnou pecí. Za zmínku stojí také fakt, že jde o vůbec první představení krásenského divadelního souboru. Soubor má za sebou teprve čtyři vystoupení, při nichž však sklidil velký úspěch. Komedie, která osloví celou rodinu, je určená všem, kdo se bez ohledu na věk dokáží podívat na svět s nadhledem a optimismem.


Co napsali noviny: Rovnost – jihomoravský den – 13.1.2005

Do vesnice se po čtyřiceti letech vrátili ochotníci

Jen málokterá vesnice se může pochlubit takovou zajímavostí jako vesnička Krásensko. Místní lidé si tam totiž založili vlastní ochotnické divadlo a hned s prvním představením měli tak obrovský úspěch, že je museli ještě dvakrát zopakovat. „Tak velký ohlas jsme ani nečekali. Hráli jsme komedii Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert a přišlo se na ni podívat tolik lidí, že třikrát zaplnili celý sál,“ uvedla starostka Krásenska Hana Šíblová, která si v pohádce zahrála lakomou selku. A není divu, že se lidem jejich vystoupení tolik líbilo, když měli nad sebou odborné vedení. Režie se totiž ujala bývalá herečka vyškovského divadla Haná Božena Pištěláková, která se do Krásenska přistěhovala asi před patnácti lety. Krátce nato již začala nacvičovat představení s dětmi a díky nim se pak pro divadlo nadchli i jejich rodiče. „Těší mě, že jsem pro divadlo získala i dospělé. Vzniklo to vloni v únoru po zdařilém dětském vystoupení Honza málem králem. Rodiče řekli, že chtějí hrát také,“ uvedla Božena Pištěláková, která se ujala i režie dospělých ochotníků. Sama pak vybrala pohádkovou hru a v říjnu začali nacvičovat. „Zvolila jsem Dalskabáty, protože je to komedie, a tu vesnické publikum nejvíce ocení,“ vysvětlila žena. Zpočátku však neočekávala, že s ní budou mít amatérští herci takový úspěch. „V tak dobré herecké výkony, jaké předvedli, jsem ani nedoufala. Když jsem řekla doma, do čeho se pouštíme, nevěřili mi, že to dokážu. Dcera se se mnou dokonce vsadila, že pokud to zvládnu, tak sní klobouk,“ prozradila. A ten pak musela skutečně sníst. „Na vystoupení přinesla upečený klobouk, který jsme pak spořádali společně,“ dodala režisérka, která nepřestává všech třináct herců chválit. „Bylo radost je vést. Předvedli totiž tak ohromné nadšení a úsilí, s jakým jsem se ještě nesetkala. Bez něj bychom to těžko zvládli. Nejen že si našli čas na zkoušky ještě po práci, ale výborně se s nimi spolupracovalo a sami si obstarali kostýmy a pomohli i s hudbou a kulisami,“ líčí, co všechno museli pro svůj koníček ochotníci udělat. „Když herci jedli vajíčka natvrdo, jedli opravdu vajíčka natvrdo. Také jsme tam měli skutečné makové buchty a podobně,“ dodala režisérka. Snad největší zásluhu na působivé a bohaté scéně však měla jedna z ochotnic Zdenka Sotolářová, která namalovala a zrenovovala staré kulisy. „Ty se zachovaly po našich předchůdcích. Ochotnické divadlo se tady hrálo totiž už dříve, asi před čtyřiceti lety však zaniklo,“ prozradila Šíblová. Nyní se však divadlo v Krásenku podařilo oživit a vypadá to, že se tady možná i udrží. „Cítím, že herci chtějí pokračovat dál. Už mám dokonce představu, jakou hru nazkoušíme příště. Kromě toho, že to bude opět komedie, však zatím nic víc neprozradím,“ říká režisérka.

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa