Přeskočit navigaci.

Kulturní dění

Informace o akcích pořádaných v obci:


12/2006 - Předání daru onkologickému oddělení v Brně

Fotky z předávání dárků dětem v brněnské nemocnici, které probíhalo 14.12. společně s vystoupením nemocničních klaunů. Peněžní částka získaná z vystoupení v Krásensku činila 5030 Kč a dne 18.12. byla předána onkologickému a infekčnímu oddělení.

Lidé Lidé Lidé Lidé Lidé Lidé Lidé Lidé Lidé

Advent v Krásensku

Tak jako každý rok začíná advent v Krásensku aranžováním adventních věnců pod vedením p.uč. Marie Pachtové na SEV Rychta. Před první adventní nedělí se sejdou krásenské ženy se svými dětmi na Rychtě a společně si připravují adventní věnce. Všechny věnce jsou krásné, originální, jeden je laděn do tradiční fialové, druhý do červené nebo zlaté barvy, jiný je jen přírodní. Vždy je u toho spousta legrace, zvláště když paní Pachtová začne vzpomínat na svoje učitelská léta.

Další již tradiční akcí se stává slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi, který je spojen s kulturním programem a mikulášskou nadílkou. Tentokrát byl program pod patronací Zuzany Vykydalové, studentky Střední umělecko manažérské školy v Brně. Program začal koncertem v místním kostele sv. Vavřince, kde vystoupila se svými kamarády, studenty konzervatoře. Zazpívala několik vánočních písní, studenti zahráli na varhany a klarinet několik skladeb a zazpívali obřadní písně. Potom se posluchači přesunuli před Rychtu, kde byl slavnostně rozsvícen za doprovodu dechové hudby Bivojanka vánoční strom. Program pak pokračoval na sále SEV Rychta. Kde společně se Zuzkou vystoupili se svým programem žáci ZŠ Podomí a MŠ Krásensko. Na závěr přišel se svou nadílkou Mikuláš s andělem, který všechny děti odměnil sladkostmi.

Letošní program k rozsvícení vánočního stromu byl však výjimečný v tom, že byl věnován dětem, které musí vánoční dny strávit ve Fakultní nemocnici Brno. Veškeré finanční dary a hračky, které krásenští občané přinesli, a nebylo jich málo!, budou věnovány právě těmto dětem a nadaci Nemocniční klauni. I za vybrané peníze budou nakoupeny hračky a předány této nemocnici. Proto patří velké poděkování všem, kteří i malou částkou přispěli na tuto charitativní akci.

Občané budou informováni, jaká suma byla vybrána a co se za ni dětem koupilo. Obecní úřad nezapomněl ani na „svého“ adoptovaného chlapce v Indii a finanční částka na nový školní rok mu bude uhrazena ze sponzorských darů.

Vázání adventních věnců na Rychtě

V pátek 1. 12. se uskutečnilo vázání adventních věnců pod vedením p. uč. Marie Pachtové.

Adventní věnec Lidé při dělání věnců Lidé při dělání věnců Lidé s věnci

10/2006 - Setkání s jubilanty

Ve čtvrtek 5. října 2006 se v tomto volebním období sešli už naposledy krásenští jubilati, kteří dovršili významné životní výročí. Tentokrát to bylo 6 žen a 4 muži. V zasedací místnosti je přivítala paní starostka a popřála jim do dalších let mnoho štěstí, radosti a především pevné zdraví. Jubilanty přišly pozdravit i malé děti, které babičkám a dědečkům předaly kytičku a malý dárek. Nejvíce však všechny přítomné potěšily krátkým kulturním vystoupením. Poté následovala beseda se zástupci obce. Jubilanti zavzpomínali na mladá léta, shodli se na tom, že jejich život nebyl lehký, ale přesto se dožili spokojeného stáří. Nejvíce však všechny přítomné překvapila nejstarší obyvatelka Krásenska 93 letá paní Emilie Zukalová, která doposud většinu roku žije sama, zastane všechny práce, včetně kosení trávy kosou! Svým optimismem nakazili jubilanti i nás mladší. Věříme, že i v příštím volebním období se takto setkají a budou tak moci zavzpomínat na svá mladá léta.


8/2006 - Tenisový turnaj v Krásensku

Tenisová škola v Krásensku uspořádala v sobotu 26. srpna 2006 tenisový turnaj pro mladé hráče ve čtyřhře pod záštitou obce Krásensko. Do kvalifikace se dostalo 12 hráčů. Boje byly vyrovnané, ale ke konci dominovaly tři páry. Na l. místě se umístili Lukáš a Václav Sotolářovi, 2. místo patřilo Ludmile a Václavovi Vlčkovým a 3. místo obsadila Daniela Králová a Lenka Suráková. Pohár útěchy obdrželi sourozenci Markéta a Petr Němcovi. Všechny vítězné dvojice dostaly pohár, diplomy a věcné ceny, které věnovala obec Krásensko s OS Barvínek. Ostatní účastníci získali diplom a malou odměnu za účást v tenisové škole. Ukázalo se, že tři roky strávené na kurtu pod vedením pana Limberga jim hodně přineslo. Mladé tenistky a tenisty přišlo povzbudit mnoho spokojených diváků a všichni se již dnes těší na příští ročník tenisové školy a závěrečný turnaj.

Tenistky Tenisté s poháry

6/2006 - Volejbalovy turnaj

výsledky:

1. Krasová
2. Křenovice
3. Podomí
4. Krásensko
5. Podomí

Volejbalisté Volejbalisté
Volejbalisté s poháry

Zájezd zahrádkářů do Prahy

Zahrádkáři a jejich přátelé se již potřetí vydali do Prahy. Tentokrát vyjeli v sobotu 3. června 2006. Jako tradičně s nimi jel autobus firmy Tesař z Rozstání. Přes řidičovy obavy, aby nás cestou nepotkala nějaká nehoda, jsme do Prahy přijeli včas a bez jakéhokoli zdržení na dálnici. Počasí nám přálo, přímo ideální – krásně teplo, ale ne vedro, bez deště.

První naše kroky vedly do Botanické zahrady Praha do skleníku Fata Morgána. V tomto skleníku jsme zhlédli během dvou hodin skoro celý svět! Jak je to možné? Ve skleníku jsou uměle utvořené podmínky pro různá vegetační pásma , a proto jsme mohli pobýt v tropickém pralese, v pouštích Austrálie, navštívit Madagaskar či vyprahlé Mexiko, indonéskou džungli …. a to vše doprovázeno charakteristickými rostlinami a zpěvem ptáků pro danou oblast. Část skleníku je vybudována ve skále, v podzemí. Expozici doplňují obrovská akvária s cizokrajnými rybami. Nad hlavami létali nádherní motýli. A ta vůně exotických květin! Prostě pohádka!

Venkovní expozice nás také uchvátila. Rozkvetlé záhony denivek, léčivek i letniček okouzlily každého. A co teprve japonská zahrada se svými bonsajemi! Úchvatná byla i vyhlídka z vinice sv. Kláry na zámek v Tróji. V botanické zahradě jsme strávili celé dopoledne, některé návštěvnice by zde jistě pobyly i déle a kochaly se takovou krásou!

Druhá část zájezdu byla věnována individuální prohlídce Prahy. Takže někteří navštívili Žižkovský vysílač, Staré Město se svými památkami a velká část skončila na Vyšehradě, kde si mohli prohlédnout Slavín a postát na hradbách a představovat si, jak tudy kráčely dějiny.

Před večerem jsme odjížděli z Prahy , plni zážitků a dojmů. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na večeři ve Velké Bíteši a kolem 22.00 hodina jsme byli doma.

Vítání občánků

11. června 2006 jsme slavnostně přivítali dva nové občánky Elišku Jankůjovu a Esterku Smolakovu. Obřad se uskutečnil v zasedací místnosti obecního úřadu, kde je přivítala společně s jejich rodiči p. starostka a p. matrikářka. O krátký kulturní pořad se zasloužily děti ze základní školy. Na památku holčičky dostaly zlatý přívěsek se svým znamením a dětskou encyklopedii.

Lidé s dětmi

5/2006 - Kulturní akce v měsíci květnu

4.5. 2006 stavění máje se již tradičně ujali především mladí hasiči, aby jim máji nikdo nesebral, postavili v její blízkosti prostorný vojenský stan, ve kterém v noci přebývají a máji hlídají. Podaří se jim ji letos uhájit?

5.5. 2006 tradiční pálení čarodějnic se pro nepřízeň počasí letos přesunulo z 30.4. až na pátek 5.5.. takže dnes už všichni Krásenští i návštěvníci obce vědí, kdo způsobil letošní sněhovou kalamitu, proč lítá vrána jen ke „Gustům“, proč spadla střecha na pastoušce a kdo ji koupil, dokonce prý bude otevřena hospoda…….?! To vše způsobily krásenské čarodějnice! Za trest byla jedna z nich upálena, ale hned do svých řad přijaly novou mladou adeptku tohoto řemesla. Vše bylo doprovázeno bouřlivým potleskem. Všem, kdo se o tuto akci zasloužili, patří velký dík!

11.5. 2006 setkání s jubilanty v zasedací místnosti obecního úřadu se starostkou obce, které organizuje kulturní komise. Na setkání přišly 4 ženy a 1 muž, kteří měli v tomto pololetí životní výročí. O krátký program se postaraly děti ze základní školy. Přestože se jich sešlo tentokrát méně, zavzpomínali na mladá léta a celoživotní práci a byli rádi, že se tato setkání uskutečňují.


4/2006 - Noc s Andersenem

2. duben, den narození dánského pohádkáře H.Ch.Andersena, patří již tradičně dětským knihám a od nedávné doby internetu. Na památku tohoto spisovatele se již tradičně koná v knihovnách České republiky tzv. Noc s Andersenem. Letos se k nám připojily i knihovny na Slovenku a v Polsku. V okrese Vyškov se do této akce již podruhé zapojila Obecní knihovna v Krásensku. Z pátku na sobotu tak strávilo Noc v knihovně 16 dětí a 2 pani učitelky. V knihovně se sešli v pátek v podvečer. Děti čekala pohádkově vyzdobená knihovna, občerstvení, spousta kvizů, malování, hraní na PC, chatování s ostatními účastníky Noci. Také si přečetly několik ukázek z knih Václava Čtvrtka, protože Noc byla věnována právě tomuto autorovi. Děti byly nadšeny Čtvrtkovým Milionářem, kdy soutěžní otázky byly z jeho knih. Před půlnocí je čekalo překvapení – noční vycházka po vesnici, zakončená na hřbitově! Všechny to zvládly, nikdo se nebál, za odměnu dostaly sladkosti a malé dárky. Protože mezi ni mi byly převážně malé děti, tak o půl noci zalehly do spacáků a ocitly se v pohádkovém světě fantazie. Ráno si ještě chvíli hrály, napsaly pohlednice svým kamarádům. Každé dítě si odneslo diplom, pamětní průkazku, samolepku s motivem Noci a drobnost. Před 8.00 hod se rozešly domů s přáním i příští Noc s Andersenem strávit v krásenské knihovně.


4/2006 - Ostatky

Lidé v přestrojení - maškary Lidé v přestrojení - maškary

Ostatky neměly až do loňského roku téměř žádnou tradici. Teprve v minulém roce se přípravy masopustního průvodu ujali místní členové divadelního souboru. A protože ostatky měly vloni velký úspěch, tak i letos se pustili do jejich organizace. V sobotu 25.2. jim přálo také počasí. Přestože bylo mrazivo, sluníčko příjemně svítilo, také nálada byla výborná. Do kroku jim vyhrála dechová hudba Bivojanka. A tak přesně v 10.00 hod přejaly vládu nad obcí ostatkové maškary. V průvodu se tak sešli vojáci, cikáni, mušketýři, lepá nevěsta, roztomilá beruška, válečný invalida, černoška, malá školačka důchodového věku, nad všemi i nejmenovanými maškarami dohlížel Krakonoš. Průvod tak obešel celou vesnici. V každém domě byli účastníci průvodu pohoštěni něčím pro zahřátí, masopustními koblihami i jinými dobrotami. Všichni pak byli pozváni na vepřové hody, kde si mohli pochutnat na zabíjačkové polévce, ovaru a masu. Zapít točeným pivem nebo čajem. Zatančit si a zazpívat si s Bivojankou. Byla to opět vydařená akce, která přispěla k sousedskému setkání a pospolitosti celé vesnice. Již dnes se účastníci masopustního průvodu těší na příští rok, kdy opět zažijí toto veselí.

Lidé v přestrojení - maškary

3/2006 - Jak jsme nevyhráli v televizní hře BLUDIŠTĚ

20. března 2006 se zástupci 8. třídy ZŠ Podomí zúčastnili televizního natáčení soutěže Bludiště. Natáčelo se v televizním studiu České televize v Ostravě-Radvanicích . Soutěžící přijeli povzbuzovat jejich spolužáci z 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Marie Vintrové a p. uč. Tomka. Natáčení předcházelo nahrání krátkého videa z našeho prostředí. Při té příležitosti jsme měli možnost vyjet do 200 m televizního stožáru vysilače Kojál a natočit z této výšky okolí naší vesnice. Byl to pro nás neopakovatelný zážitek! Do Ostravy jsme cestovali vlakem. V odpoledních hodinách začalo natáčení. Soutěžící přivítal moderátor hry Roman Pastorek a hned je seznámil se soupeři. Naše mužstvo mělo smůlu, že soupeři vyhráli již předcházející dvě kola, a tak byli mnohem zběhlejší a rychleji se orientovali v zadaných úkolech. Bohužel ani učitelé jim nepřinesli potřebné body, protože hlavolam rychleji sestavili soupeři. Ale naši nezklamali! Určitě znali většinu odpovědí na znalostní otázky, na síti byli rychlejší závodníci z Klášteru nad Orlicí. Protože měli více bludišťáků, uhodli závěrečnou tajenku rychleji a celkově zvítězili. Trochu je to mrzelo, že nepostoupili, ale už jenom to, že byli v televizi, bylo pro ně velkým zážitkem. Pořad byl vysílán 3. května na ČT 1.

3. ročník koštu slivovice

proběhl v měsíci březnu na Rychtě. Sešlo se celkem 30 vzorků destilátů. Největší úspěch měla slivovice pana Arnošta Přikryla, meruňkovice pana Františka Čepána a kalvádos pana Martina Krále

Vítání občánků

V slavnostně vyzdobené zasedací místnosti OÚ byly 19. března 2006 přivítány tyto nové děti: Veronika Pernicová a Kamila Vágnerová.


2/2006 - Regiontour

Naše obec se prezentovala na veletrhu cestovního ruchu – GO a REGIONTOUR, který se konal v Brně ve dnech 12.-15.1.2006

Info stánek

1/2006 - Divadelní představení - Miláčku.... aneb stará nehuč!

Lidé na podiu Lidé na podiu Lidé na podiu Lidé na podiu

1/2006 - Krásenskou stopou 2006

Děti

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa