Přeskočit navigaci.

Mateřská škola

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Mateřská škola Krásensko 73, příspěvková organizace, okres Vyškov

Zřizovatel: Obec Krásensko

Telefon: 725 962 206

E-mailová adresa: mskrasensko@centrum.cz

Provoz školy: 7 – 16 h

2. Zaměstnanci školy

Ředitelka: Alena Šebelová

Učitelka: Michaela Moskovská

Provozní zaměstnankyně: Marie Sotolářová

3. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v centru obce. Její poloha umožňuje každodenní vycházky do přírody, do lesa, v zimě děti mohou sáňkovat na nedalekém kopci. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ. Vedle školy je prostorná zahrada s hřištěm, prolézačkami a pískovištěm, které umožňuje dětem radostný pohyb venku. Školu navštěvuje průměrně patnáct dětí, o které pečují 2 učitelky a jedna provozní zaměstnankyně.
 Uspořádání dne
7,00 – 9,00 Příchod dětí, volné hry, činnosti dle volby, individuální přístup, ranní kruh
9,00 – 9,30 Hygiena, přesnídávka
9,30 –10,00 Didakticky cílené činnosti
10,00 –12,00 Pobyt venku
12,00 –12,30 Hygiena, oběd
12,30 –12,45 Hygiena, příprava na odpočinek
12,45 –14,30 Odpočinek dětí, individuální činnosti, logopedická prevence
14,30 –16,00 Hygiena, svačina, hry, dodělávky, dohrávky, odchod domů

Uspořádání dne není závazné, učitelky ho mohou měnit a přizpůsobovat zájmům a potřebám dětí. Při všech činnostech učitelky respektují osobnost dítěte. Dětem jsou v průběhu dne vytvářeny podmínky pro adaptaci, volnou hru, pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dětem je poskytnut dostatek volného pohybu, jsou respektovány individuální potřeby spánku a odpočinku.

 


 

 

 

Rychlý kontakt

Oficiální název:
Obec Krásensko

Adresa:
Krásensko 123
683 04 Drnovice

Telefon: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Místní příslušnost:
Jihomoravský kraj

mapa
E-mailový zpravodaj

Důležité upozornění z obce na Váš e-mail. (max. 5x za rok)

Změny na webu
20. 11.

Nová novinka MUDr. Cendelínová - dovolená.

15. 11.

Nové Pozvání z Jedovnic.

9. 11.

Nová novinka Rozeznění zvonů - neděle 11. 11. 2018.

9. 11.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 7/2018.

8. 11.

Novinka Setkání se seniory.

Hlášení rozhlasu
Z naší fotogalerie