Přeskočit navigaci.

Mateřská škola

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Mateřská škola Krásensko 73, příspěvková organizace, okres Vyškov

Zřizovatel: Obec Krásensko

Telefon: 725 962 206

E-mailová adresa: mskrasensko@centrum.cz

Provoz školy: 7 – 15:15 h

2. Zaměstnanci školy

Ředitelka: Alena Šebelová

Učitelka: Mgr. Zdislava Smrtová

Provozní zaměstnankyně: Marie Sotolářová

3. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v centru obce. Její poloha umožňuje každodenní vycházky do přírody, do lesa, v zimě děti mohou sáňkovat na nedalekém kopci. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ. Vedle školy je prostorná zahrada s hřištěm, prolézačkami a pískovištěm, které umožňuje dětem radostný pohyb venku. Školu navštěvuje průměrně patnáct dětí, o které pečují 2 učitelky a jedna provozní zaměstnankyně.
 

4. Režim dne

Provoz školy je stanoven po dohodě s rodiči a zřizovatelem na dobu od 7 h do 15:15 h. Strava se dětem podává 3× denně v dostatečném množství a kvalitě. Svačiny se připravují v mateřské škole, obědy jsou dováženy ze ZŠ Podomí. Na škole je zajištěn pitný režim.
 

Uspořádání dne
7,00 – 9,00 Příchod dětí, volné hry, činnosti dle volby, individuální přístup, ranní kruh
9,00 – 9,30 Hygiena, přesnídávka
9,30 –10,00 Didakticky cílené činnosti
10,00 –12,00 Pobyt venku
12,00 –12,30 Hygiena, oběd
12,30 –12,45 Hygiena, příprava na odpočinek
12,45 –14,30 Odpočinek dětí, individuální činnosti, logopedická prevence
14,30 –15,15 Hygiena, svačina, hry, dodělávky, dohrávky, odchod domů

Uspořádání dne není závazné, učitelky ho mohou měnit a přizpůsobovat zájmům a potřebám dětí. Při všech činnostech učitelky respektují osobnost dítěte. Dětem jsou v průběhu dne vytvářeny podmínky pro adaptaci, volnou hru, pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dětem je poskytnut dostatek volného pohybu, jsou respektovány individuální potřeby spánku a odpočinku.
 
Rychlý kontakt

Oficiální název:
Obec Krásensko

Adresa:
Krásensko 123
683 04 Drnovice

Telefon: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Místní příslušnost:
Jihomoravský kraj

mapa
E-mailový zpravodaj

Důležité upozornění z obce na Váš e-mail. (max. 5x za rok)

Změny na webu
22. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení počtu členů ZO Krásensko pro volební období 2018 - 2022.

18. 5.

Nová novinka Odečty vodoměrů v Krásensku.

18. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Návrh Závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2017.

17. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina".

17. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 2/2018.

Hlášení rozhlasu

15. 5. 2018

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne v naší obci v sobotu 26. května 2018 od 11.00 do 11.30 hod. před obecním úřadem.
Co je nebezpečný odpad, co jsou elektrozařízení a proč je musíme sbírat odděleně se občané dozví z letáků, které jim byly doručeny do domovních schránek.

DO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU NENÍ MOŽNÉ DÁVAT PNEUMATIKY. TY MOHOU OBČANÉ ODEVZDAT ZA ÚPLATEK NA SBĚRNÉM DVOŘE V JEDOVNICÍCH.

Vypsat všechny novinky

Z naší fotogalerie