Přeskočit navigaci.

Úřední deska

Dokument Typ Úřad Vyvěšeno Staženo
Obecně závazná vyhláška obce 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1149 kB 13. 3. 2020 31. 3. 2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu 1620 kB 13. 3. 2020 31. 3. 2020
Svolání zastupitelstva 335 kB 26. 2. 2020 5. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019 377 kB 21. 1. 2020 31. 1. 2020
Záměr obce prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů 1697 kB 13. 1. 2020 16. 3. 2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019 374 kB 20. 12. 2019 31. 12. 2019
Zveřejnění záměru - směna pozemku p. č. 28 a p. č. 156 228 kB 19. 12. 2019 10. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu 1644 kB 12. 12. 2019 31. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 1060 kB 12. 12. 2019 31. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1753 kB 12. 12. 2019 31. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška obce Krásensko č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1475 kB 12. 12. 2019 31. 12. 2019
Svolání zastupitelstva 335 kB 4. 12. 2019 12. 12. 2019
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina" 209 kB 27. 11. 2019 31. 12. 2019
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2020 1371 kB 25. 11. 2019 31. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2021 - 2023 - NÁVRH 576 kB 25. 11. 2019 31. 12. 2019
Návrh rozpočtu MŠ Krásensko na rok 2020 301 kB 25. 11. 2019 31. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Krásensko na léta 2021 - 2023 -NÁVRH 280 kB 25. 11. 2019 31. 12. 2019
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na rok 2020 479 kB 25. 11. 2019 31. 12. 2019
Svolání zastupitelstva 335 kB 14. 11. 2019 22. 11. 2019
Zveřejnění záměru - prodej pozemku p. č. 614 222 kB 6. 11. 2019 25. 11. 2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 394 kB 31. 10. 2019 31. 12. 2019
Zveřejnění záměru - propachtování pozemků 337 kB 23. 10. 2019 15. 11. 2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemku) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin 1187 kB 22. 10. 2019 31. 12. 2019
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 1108 kB 24. 9. 2019 15. 11. 2019
Svolání zastupitelstva 335 kB 11. 9. 2019 19. 9. 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 438 kB 10. 9. 2019 31. 12. 2019
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice 6113 kB 9. 9. 2019 26. 9. 2019
Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník - aktualizace k 1. 8. 2019 1329 kB 4. 9. 2019 19. 3. 2020
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 246 kB 26. 8. 2019 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 302 kB 26. 7. 2019 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 330 kB 12. 7. 2019 31. 12. 2019
Zveřejnění záměru - Nájemní smlouva Rychta 227 kB 26. 6. 2019 15. 7. 2019
Oznámení o zvřejnění finančních dokumentů 230 kB 26. 6. 2019 31. 12. 2019
Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p. č. 2065/1. 444 kB 25. 6. 2019 15. 7. 2019
Zveřejnění záměru - Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 236 kB 24. 6. 2019 12. 7. 2019
Svolání zastupitelstva 630 kB 12. 6. 2019 20. 6. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 8492 kB 4. 6. 2019 21. 6. 2019
Návrh závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2018 9277 kB 3. 6. 2019 21. 6. 2019
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů 234 kB 3. 6. 2019 26. 6. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 410 kB 30. 5. 2019 31. 12. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina" 40 kB OU 28. 5. 2019 27. 6. 2019
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" za rok 2018 681 kB OU 27. 5. 2019 14. 6. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 578 kB 9. 5. 2019 26. 5. 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 354 kB 30. 4. 2019 31. 12. 2019
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 209 kB 29. 4. 2019 26. 5. 2019
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 8492 kB 26. 4. 2019 28. 5. 2019
Svolání zastupitelstva 335 kB 10. 4. 2019 18. 4. 2019
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 290 kB 9. 4. 2019 26. 5. 2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 247 kB 9. 4. 2019 26. 5. 2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 249 kB 25. 3. 2019 26. 5. 2019
Zveřejnění záměru - prodej pozemků 426 kB 14. 3. 2019 1. 4. 2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 7205 kB 13. 3. 2019 29. 3. 2019
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 580 kB 13. 3. 2019 31. 12. 2019
Svolání zastupitelstva 335 kB 7. 3. 2019 14. 3. 2019
Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník - aktualizace k 1. 2. 2019 1325 kB 4. 3. 2019 4. 9. 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 366 kB 28. 2. 2019 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 311 kB 28. 2. 2019 31. 12. 2019
Dražební vyhláška 995 kB 6. 2. 2019 15. 3. 2019
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 651 kB 17. 1. 2019 20. 2. 2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018 829 kB 10. 1. 2019 31. 1. 2019
Zveřejnění záměru - pronájem kadeřnictví 232 kB 21. 12. 2018 11. 1. 2019
Rozpočet MŠ Krásensko na rok 2019 294 kB 17. 12. 2018 31. 12. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Krásensko na roky 2020 - 2022 292 kB 17. 12. 2018 31. 12. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů - MŠ Krásensko 192 kB 17. 12. 2018 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 8/2018 671 kB 14. 12. 2018 31. 12. 2018
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů 238 kB 14. 12. 2018 3. 6. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2020 - 2022 551 kB 14. 12. 2018 31. 12. 2019
Rozpočet Obce Krásensko na rok 2019 1409 kB 14. 12. 2018 31. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1552 kB 13. 12. 2018 31. 12. 2018
Svolání zastupitelstva 335 kB 5. 12. 2018 13. 12. 2018
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2019 1483 kB 26. 11. 2018 13. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2020 - 2022 - Návrh 555 kB 26. 11. 2018 13. 12. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - MŠ Krásensko 298 kB 26. 11. 2018 13. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 - MŠ Krásensko 289 kB 26. 11. 2018 13. 12. 2018
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů 253 kB 26. 11. 2018 13. 12. 2018
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MŠ 213 kB 26. 11. 2018 17. 12. 2018
Cenové oznámení VaK Vyškov, a.s. - ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 1610 kB 26. 11. 2018 31. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 343 kB 9. 11. 2018 31. 12. 2018
Dražební vyhláška 780 kB 5. 11. 2018 7. 12. 2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Krásensko 306 kB 24. 10. 2018 2. 11. 2018
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina" 247 kB 15. 10. 2018 30. 6. 2019
Rozpočet Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na rok 2019 501 kB 15. 10. 2018 31. 12. 2019
Střednědobý rozpočtový výhled svazku obcí "Drahanská vrchovina" na období 2019 - 2023 193 kB 15. 10. 2018 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2018 609 kB 11. 10. 2018 31. 12. 2018
Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva obce 481 kB 7. 10. 2018 31. 10. 2018
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce 370 kB 20. 9. 2018 8. 10. 2018
Svolání zastupitelstva 335 kB 19. 9. 2018 27. 9. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí "Drahanská vrchovina" 224 kB 11. 9. 2018 3. 10. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Svazek obcí "Drahanská vrchovina" 510 kB 11. 9. 2018 3. 10. 2018
Návrh rozpočtového výhledu svazku obcí "Drahanská vrchovina" 2019 - 2023 204 kB 11. 9. 2018 3. 10. 2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 421 kB 11. 9. 2018 31. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 676 kB 7. 9. 2018 31. 12. 2018
Pozvání na první zasedání okrskové volební komise 209 kB 6. 9. 2018 8. 10. 2018
Zveřejnění záměru - snížení nájemného - zdravotní středisko 246 kB 5. 9. 2018 21. 9. 2018
Zveřejnění záměru - darování majetku obce - projektová dokumentace 238 kB 5. 9. 2018 21. 9. 2018
Zveřejnění záměru - prodej pozemku p. č. 358 493 kB 27. 8. 2018 14. 9. 2018
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 269 kB 20. 8. 2018 8. 10. 2018
Svolání zastupitelstva 335 kB 14. 8. 2018 22. 8. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 199 kB 3. 8. 2018 7. 10. 2018
Oznámení informací - volby do zastupitelstva obce 235 kB 13. 7. 2018 31. 8. 2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice 7968 kB 10. 7. 2018 27. 7. 2018
Svolání zastupitelstva 335 kB 26. 6. 2018 4. 7. 2018
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina" 39 kB 26. 6. 2018 14. 10. 2018
Závěrečný účet Svazku obcí "Drahanská vrchovina" za rok 2017 152 kB 26. 6. 2018 30. 6. 2019
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 348 kB 18. 6. 2018 31. 12. 2018
Závěrečný účet Obce Krásensko za rok 2017 7955 kB 13. 6. 2018 30. 6. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 310 kB 11. 6. 2018 31. 12. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů 225 kB 8. 6. 2018 26. 11. 2018
Svolání zastupitelstva 385 kB 31. 5. 2018 8. 6. 2018
Návrh Závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2017 7903 kB 18. 5. 2018 8. 6. 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" 10425 kB 17. 5. 2018 19. 6. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 268 kB 17. 5. 2018 31. 12. 2018
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 2044 kB 30. 4. 2018 30. 5. 2018
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů 3396 kB 17. 4. 2018 4. 5. 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 181 kB 6. 4. 2018 31. 12. 2018
Splašková kanalizace - situace 01 1550 kB OU 20. 3. 2018 20. 3. 2019
Splašková kanalizace - situace 02 1039 kB OU 20. 3. 2018 20. 3. 2019
Splašková kanalizace - situace 03 1023 kB OU 20. 3. 2018 20. 3. 2019
Splašková kanalizace - situace 04 1567 kB OU 20. 3. 2018 20. 3. 2019
Splašková kanalizace - situace 05 414 kB OU 20. 3. 2018 20. 3. 2019
Splašková kanalizace - situace celková 738 kB OU 19. 3. 2018 20. 3. 2019
Oznámení počtu členů ZO Krásensko pro volební období 2018 - 2022 210 kB 9. 3. 2018 31. 10. 2018
Svolání zastupitelstva 335 kB 1. 3. 2018 9. 3. 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 388 kB 28. 2. 2018 31. 3. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 8492 kB 20. 2. 2018 9. 3. 2018
Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR 330 kB 15. 1. 2018 28. 1. 2018
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - účetní a matrikářka obce Krásensko 787 kB 29. 12. 2017 16. 1. 2018
Rozpočtové opatření č. 10/2017 1004 kB 28. 12. 2017 31. 12. 2017
Zveřejnění záměru - prodej pozemku p. č. 157/2 460 kB 28. 12. 2017 15. 1. 2018
Zveřejnění záměru - prodej pozemku p. č. 156 515 kB 28. 12. 2017 15. 1. 2018
Zveřejnění záměru - prodej pozemku p. č. 541 449 kB 28. 12. 2017 15. 1. 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 381 kB 28. 12. 2017 29. 1. 2018
Oznámení o zveřejnění 225 kB 20. 12. 2017 9. 6. 2018
Rozpočet na rok 2018 1469 kB 20. 12. 2017 31. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2021 540 kB 20. 12. 2017 31. 12. 2018
Opatření obecné povahy 5062 kB 19. 12. 2017 5. 1. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích 270 kB 15. 12. 2017 2. 1. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na roky 2018 - 2022 232 kB 15. 12. 2017 14. 10. 2018
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina" 205 kB 15. 12. 2017 14. 10. 2018
Rozpočet Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na rok 2018 504 kB 15. 12. 2017 31. 12. 2018
Rozpočet Mateřské školy Krásensko na rok 2018 213 kB 15. 12. 2017 31. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Krásensko na období 2019 - 2020 232 kB 15. 12. 2017 31. 12. 2018
Volby prezidenta - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 225 kB 14. 12. 2017 21. 12. 2017
Volby prezidenta ČR - Jmenování zapisovatelky 0 kB 5. 12. 2017 28. 1. 2018
Oznámení o zveřejnění povinných informací DSO "Drahanská vrchovina" 215 kB 28. 11. 2017 14. 10. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2020 - MŠ Krásensko 343 kB 27. 11. 2017 14. 12. 2017
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2018 1486 kB 27. 11. 2017 14. 12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krásensko na léta 2019 - 2021 - Návrh 537 kB 27. 11. 2017 14. 12. 2017
Návrh rozpočtu DSO "Drahanská vrchovina" na rok 2018 499 kB 27. 11. 2017 15. 12. 2017
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO "Drahanská vrchovina na roky 2018 - 2022 202 kB 27. 11. 2017 15. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 656 kB 22. 11. 2017 31. 12. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 220 kB 13. 11. 2017 29. 1. 2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 226 kB 13. 11. 2017 29. 1. 2018
Návrh opatření obecné povahy 5091 kB 8. 11. 2017 27. 11. 2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 4714 kB 8. 11. 2017 27. 11. 2017
Opatření obecné povahy 897 kB 30. 10. 2017 16. 11. 2017
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 336 kB 23. 10. 2017 31. 12. 2017
Upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků 481 kB OU 18. 10. 2017 31. 10. 2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásensko 5545 kB 9. 10. 2017 8. 11. 2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 581 kB 9. 10. 2017 31. 12. 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 578 kB 3. 10. 2017 22. 10. 2017
Návrh opatření obecné povahy 2866 kB 25. 9. 2017 12. 10. 2017
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 232 kB 21. 9. 2017 22. 10. 2017
Svolání zastupitelstva 335 kB 20. 9. 2017 28. 9. 2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 628 kB 20. 9. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 350 kB 20. 9. 2017 31. 12. 2017
Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy 901 kB 19. 9. 2017 6. 10. 2017
Zveřejnění záměru - prodej pozemku 612 kB 15. 9. 2017 3. 10. 2017
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 4253 kB 14. 9. 2017 30. 9. 2017
Zveřejnění záměru - prodloužení nájemní smlouvy 242 kB 11. 9. 2017 28. 9. 2017
Svolání zastupitelstva 335 kB 7. 9. 2017 15. 9. 2017
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 315 kB 5. 9. 2017 22. 10. 2017
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2017 212 kB 23. 8. 2017 30. 9. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Kross, s.r.o. 402 kB 23. 8. 2017 31. 12. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 327 kB 18. 8. 2017 22. 10. 2017
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 9/2017 656 kB 15. 8. 2017 1. 9. 2017
Postup při nálezu uhynulého divokého prasete na území VÚj Březina 420 kB 2. 8. 2017 30. 9. 2017
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. 1767 kB 31. 7. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 253 kB 28. 7. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 372 kB 28. 7. 2017 31. 12. 2017
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 0 kB 24. 7. 2017 10. 8. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - CODES CZ s.r.o. 282 kB 24. 7. 2017 31. 12. 2017
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 7/2017 1943 kB 24. 7. 2017 31. 12. 2017
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 440 kB 19. 7. 2017 31. 8. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s. 1003 kB 18. 7. 2017 31. 12. 2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2418 kB 17. 7. 2017 3. 8. 2017
Závěrečný účet Obce Krásensko za rok 2016 6999 kB 4. 7. 2017 30. 6. 2018
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. -Českomoravská světelná s.r.o. 159 kB 28. 6. 2017 31. 12. 2017
Svolání zastupitelstva 335 kB 22. 6. 2017 30. 6. 2017
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad 291 kB 20. 6. 2017 21. 9. 2017
Účetní závěrka příspěvkové organizace - Mateřská škola Krásensko za rok 2016 3559 kB 14. 6. 2017 30. 6. 2017
Účetní závěrka Obce Krásensko za rok 2016 10604 kB 14. 6. 2017 30. 6. 2017
Návrh závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2016 6999 kB 13. 6. 2017 30. 6. 2017
Zveřejnění záměru - prodej p. č. 449 504 kB 7. 6. 2017 26. 6. 2017
Zveřejnění záměru - prodej p. č. 410/1 - část, p.č. 408 479 kB 7. 6. 2017 26. 6. 2017
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" za rok 2016 8287 kB 5. 6. 2017 22. 6. 2017
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 4/2017 992 kB 2. 6. 2017 31. 7. 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 596 kB 2. 6. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 581 kB 2. 6. 2017 31. 12. 2017
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v úseku mezi obcí Krásensko a Podomí - objízdná trasa 2418 kB 15. 5. 2017 1. 6. 2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Krásensko "Nad Vodovodem" 1453 kB 15. 5. 2017 19. 6. 2017
Svolání zastupitelstva 335 kB 27. 4. 2017 5. 5. 2017
Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - informace 1585 kB 26. 4. 2017 30. 5. 2017
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 4253 kB 26. 4. 2017 30. 5. 2017
Rozpočet Mateřské školy Krásensko na rok 2017 176 kB 19. 4. 2017 31. 12. 2017
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací na území obce Krásensko 8492 kB 5. 4. 2017 16. 12. 2017
Návrh rozpočtu Mateřské školy Krásensko na rok 2017 196 kB 28. 3. 2017 17. 4. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 294 kB OU 28. 3. 2017 31. 12. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 214 kB OU 28. 3. 2017 31. 12. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Istav Media, s.r.o. II 453 kB 28. 3. 2017 31. 12. 2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Istav Media, s.r.o. I 447 kB 28. 3. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 211 kB 24. 3. 2017 31. 12. 2017
Komentář k technické úpravě již schváleného rozpočtu obce Krásensko na rok 2017 292 kB 23. 3. 2017 31. 12. 2017
Oznámení o zveřejnění povinných informací DSO "Drahanská vrchovina" 194 kB 22. 3. 2017 25. 6. 2017
Závěrečný účet obce Krásensko za rok 2015 7081 kB 22. 3. 2017 30. 6. 2017
Rozpočet obce Krásensko na rok 2017 868 kB 22. 3. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtový výhled obce Krásensko na rok 2018 - 2019 1337 kB 22. 3. 2017 31. 12. 2017
Svolání zastupitelstva 302 kB 16. 3. 2017 24. 3. 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 391 kB 16. 2. 2017 15. 3. 2017
Svolání zastupitelstva 320 kB 9. 2. 2017 17. 2. 2017
Nařízení Státní veterinární správy 253 kB 16. 1. 2017 3. 2. 2017
Nařízení Státní veterinární správy 548 kB 16. 1. 2017 3. 2. 2017
Zveřejnění záměru - Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - Rychta 242 kB 5. 1. 2017 23. 1. 2017
Zveřejnění záměru - Dodatek k pachtovní smlouvě 263 kB 2. 1. 2017 19. 1. 2017
Svolání zastupitelstva 335 kB 8. 12. 2016 16. 12. 2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - nová ulice Nad Vodovodem 540 kB 29. 11. 2016 8. 12. 2016
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2017 853 kB 28. 11. 2016 15. 12. 2016
Zveřejnění záměru - prodej pozemku 658 kB 14. 11. 2016 2. 12. 2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na rok 2017 806 kB 2. 11. 2016 19. 11. 2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 887 kB 21. 10. 2016 8. 11. 2016
Zveřejnění záměru - pronájem pohostinství 299 kB 21. 10. 2016 9. 11. 2016
Svolání zastupitelstva 246 kB 11. 10. 2016 20. 10. 2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 370 kB 21. 9. 2016 10. 10. 2016
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. 541 kB 21. 9. 2016 31. 12. 2016
Upozornění pro veřejnost - epidemie infekční žloutenky 482 kB 7. 9. 2016 30. 9. 2016
Svolání zastupitelstva 279 kB 31. 8. 2016 7. 9. 2016
Oznámení o uzavření Katastrálního pracoviště Vyškov dne 7. 9. 2016 176 kB 31. 8. 2016 8. 9. 2016
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků 227 kB 22. 8. 2016 10. 10. 2016
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 7/2016 1709 kB 9. 8. 2016 31. 8. 2016
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 6/2016 740 kB 9. 8. 2016 10. 9. 2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 194 kB 8. 8. 2016 10. 10. 2016
Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 4/2016 606 kB 21. 7. 2016 31. 8. 2016
Zveřejnění záměru - prodej pozemku 518 kB 4. 7. 2016 22. 7. 2016
Svolání zastupitelstva 385 kB 24. 6. 2016 2. 7. 2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 897 kB 7. 6. 2016 23. 6. 2016
Svolání zastupitelstva 302 kB 24. 5. 2016 2. 6. 2016
Závěrečný účet Svazku obcí „Drahanská vrchovina“ za rok 2015 1120 kB OU 17. 5. 2016 17. 6. 2016
Účetní závěrka Obce Krásensko za rok 2015 6205 kB 3. 5. 2016 20. 5. 2016
Účetní závěrka příspěvkové organizace- Mateřská škola Krásensko za rok 2015 2894 kB 3. 5. 2016 20. 5. 2016
Návrh Závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2015 7073 kB 2. 5. 2016 20. 5. 2016
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016 671 kB 2. 5. 2016 31. 5. 2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 457 kB 2. 5. 2016 31. 5. 2016
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj 4253 kB 26. 4. 2016 13. 6. 2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2418 kB 25. 4. 2016 12. 5. 2016
Zveřejnění záměru - prodej pozemku 422 kB 20. 4. 2016 9. 5. 2016
Veřejná vyhláška 8492 kB 6. 4. 2016 16. 7. 2016
Svolání zastupitelstva 300 kB 17. 3. 2016 30. 3. 2016
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2016 865 kB 8. 3. 2016 24. 3. 2016
Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník - aktualizace k 1. 2. 2016 1194 kB 2. 3. 2016 21. 9. 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 380 kB 29. 2. 2016 15. 3. 2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy 4877 kB 13. 1. 2016 29. 1. 2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - informace 250 kB 4. 1. 2016 31. 1. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích 3386 kB 15. 12. 2015 4. 1. 2016
Svolání zastupitelstva 385 kB 3. 12. 2015 11. 12. 2015
Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník - aktualizace k 1. 11. 2015 1103 kB 1. 12. 2015 29. 2. 2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na rok 2016 716 kB 25. 11. 2015 14. 12. 2015
Usnesení o dražební vyhlášce 1404 kB 26. 10. 2015 16. 12. 2015
Svolání zastupitelstva 302 kB 21. 10. 2015 30. 10. 2015
Svolání zastupitelstva 335 kB 26. 8. 2015 3. 9. 2015
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 264 kB 19. 8. 2015 7. 9. 2015
Výnos č. 11/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina 325 kB 18. 8. 2015 31. 8. 2015
Výnos č. 9/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina 327 kB 4. 8. 2015 31. 8. 2015
Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva 364 kB 4. 8. 2015 31. 8. 2015
Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva-příloha č. 1 211 kB 4. 8. 2015 31. 8. 2015
Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva -příloha č. 2 280 kB 4. 8. 2015 31. 8. 2015
Výnos č. 8/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina 325 kB 28. 7. 2015 14. 8. 2015
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek 695 kB 20. 7. 2015 20. 8. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krásensko 997 kB 7. 7. 2015 24. 7. 2015
Výnos č. 7/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina 374 kB 7. 7. 2015 31. 7. 2015
Rozhodnutí hejtmana JMK číslo 1/2015 ze dne 3. července 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 264 kB 7. 7. 2015 31. 7. 2015
Výnos č. 4/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina 325 kB 22. 6. 2015 17. 7. 2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2418 kB 18. 6. 2015 7. 7. 2015
Svolání zastupitelstva 335 kB 16. 6. 2015 24. 6. 2015
Výnos č. 3/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina 328 kB 11. 6. 2015 30. 6. 2015
Účetní závěrka Obce Krásensko za rok 2014 6235 kB 19. 5. 2015 10. 6. 2015
Účetní závěrka příspěvkové organizace - Mateřská škola Krásensko - za rok 2014 2727 kB 19. 5. 2015 10. 6. 2015
Návrh závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2014 7036 kB 19. 5. 2015 10. 6. 2015
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina" ke dni 31. 12. 2014 2961 kB 7. 5. 2015 25. 5. 2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva, stanovení místní úpravy provozu 1453 kB 4. 5. 2015 21. 5. 2015
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 564 kB 4. 5. 2015 2. 6. 2015
Svolání zastupitelstva 335 kB 22. 4. 2015 30. 4. 2015
Zveřejnění záměru - prodej plynárenského zařízení 232 kB 1. 4. 2015 17. 4. 2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 4253 kB 1. 4. 2015 23. 6. 2015
Svolání zastupitelstva 302 kB 24. 3. 2015 1. 4. 2015
Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území 8492 kB 24. 3. 2015 11. 5. 2015
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2015 874 kB 11. 3. 2015 30. 3. 2015
Zveřejnění záměru - propachtování pozemků 330 kB 5. 3. 2015 23. 3. 2015
Zveřejnění záměru - prodej pozemku 209 kB 5. 3. 2015 23. 3. 2015
Zveřejnění záměru - propachtování vodovod, kanalizace - nové RD 244 kB 5. 3. 2015 23. 3. 2015
Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin 197 kB 25. 2. 2015 31. 3. 2015
Informace pro pěstitele - zdanění výrobeného destilátu dle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu 160 kB 25. 2. 2015 31. 3. 2015
Svolání zastupitelstva 335 kB 23. 2. 2015 3. 3. 2015
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 825 kB 13. 1. 2015 16. 2. 2015
Národní plán povodí Dunaje - oznámení koncepce 815 kB 30. 12. 2014 31. 1. 2015
Svolání zastupitelstva 335 kB 8. 12. 2014 16. 12. 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 - Svazek obcí "Drahanská vrchovina" 84 kB 2. 12. 2014 17. 12. 2014
Modernizace farmy chovu hospodářských zvířat Krásensko - závěr zjišťovacího řízení 1335 kB 13. 11. 2014 30. 11. 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Krásensko 306 kB 27. 10. 2014 7. 11. 2014
Výzva občanům - seznam neznámých vlastníků dle zák. č. 256/2013 Sb 294 kB 15. 10. 2014 30. 4. 2015
Výzva občanům - seznam neznámých vlastníků dle zák. č. 256/2013 Sb 488 kB 15. 10. 2014 30. 4. 2015
Modernizace farmy chovu hospodářských zvířat Krásensko - zveřejnění informace 1335 kB 13. 10. 2014 7. 11. 2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 481 kB 12. 10. 2014 30. 11. 2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Krásensko a do Senátu Parlamentu České republiky 500 kB 24. 9. 2014 20. 10. 2014
E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 520 kB 9. 9. 2014 31. 12. 2014
Svolání zastupitelstva 335 kB 27. 8. 2014 4. 9. 2014
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 276 kB 25. 8. 2014 24. 10. 2014
Svolání zastupitelstva 335 kB 11. 8. 2014 19. 8. 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 266 kB 11. 8. 2014 20. 10. 2014
Výzva občanům, seznam neznámých vlastníků - dle zák. č. 256/2013 Sb. 0 kB 29. 7. 2014 31. 12. 2014
Výzva občanům, seznam neznámých vlastníků - dle zák. č. 256/2013 Sb. 414 kB 29. 7. 2014 31. 12. 2014
Svolání zastupitelstva 257 kB 2. 7. 2014 10. 7. 2014
Posuzování vlivu na životní prostředí ke koncepci Program rozvoje Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2017. 75 kB 23. 6. 2014 31. 7. 2014
Nařízení Města Vyškov 601 kB 20. 6. 2014 31. 7. 2014
Zveřejnění záměru prodeje pozemků 209 kB 11. 6. 2014 30. 6. 2014
Svolání zastupitelstva 335 kB 26. 5. 2014 3. 6. 2014
Návrh závěrečného účtu za rok 2013 svazku obcí "Drahanská vrchovina" 2712 kB 15. 5. 2014 5. 6. 2014
Návrh závěrečného účtu obce Krásensko za rok 2013 6515 kB 15. 5. 2014 5. 6. 2014
Účetní závěrka obce Krásensko za rok 2013 5490 kB 15. 5. 2014 5. 6. 2014
Účetní závěrka příspěvkové organizace - MŠ Krásensko za rok 2013 3052 kB 15. 5. 2014 5. 6. 2014
Dražební vyhláška 780 kB 14. 5. 2014 18. 6. 2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci 370 kB 7. 5. 2014 25. 5. 2014
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2014 316 kB 30. 4. 2014 3. 6. 2014
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 285 kB 1. 4. 2014 1. 5. 2014
Výzva občanům, seznam neznámých vlastníků- dle zák. č. 256/2013 Sb. 1194 kB 25. 3. 2014 2. 5. 2014
Výzva občanům, seznam neznámých vlastníků - dle zák. č. 256/2013 Sb. 1378 kB 25. 3. 2014 2. 5. 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 244 kB 24. 3. 2014 1. 5. 2014
Svolání zastupitelstva 335 kB 5. 3. 2014 14. 3. 2014
Návrh rozpočtu Obce Krásensko na rok 2014 839 kB 18. 2. 2014 18. 3. 2014
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 897 kB 17. 2. 2014 10. 3. 2014
Zveřejnění záměru 0 kB 17. 12. 2013 6. 1. 2014
Zasedání zastupitelstva obce 335 kB 4. 12. 2013 12. 12. 2013
VAK - Cenové oznámení 359 kB OU 4. 12. 2013 4. 1. 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 - Svazek obcí "Drahanská vrchovina" 92 kB 3. 12. 2013 19. 12. 2013
Zveřejnění záměru 426 kB 23. 10. 2013 23. 11. 2013
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 370 kB 8. 10. 2013 27. 10. 2013
Pozvání na první zasedání okrskové volební komise 276 kB 8. 10. 2013 27. 10. 2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásensko 218 kB 8. 10. 2013 8. 11. 2013
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásensko 362 kB 8. 10. 2013 8. 11. 2013
Zasedání zastupitelstva obce 335 kB 2. 10. 2013 10. 10. 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 312 kB 24. 9. 2013 26. 10. 2013
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků 226 kB 24. 9. 2013 27. 10. 2013
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území JMK 305 kB 23. 9. 2013 23. 10. 2013
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 2637 kB 13. 9. 2013 13. 10. 2013
Nařízení obce Krásensko č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád 1351 kB 22. 8. 2013 22. 9. 2013
Výběrové řízení na prodej hájenky Nové Sady č.p.3 133 kB OU 20. 8. 2013 20. 9. 2013
Zasedání zastupitelstva obce 335 kB 5. 8. 2013 20. 8. 2013
Rozhodnutí hejtmana - zvýšené riziko požárů 358 kB OU 31. 7. 2013 1. 9. 2013
Veřejná vyhláška 282 kB OU 25. 7. 2013 26. 8. 2013
Oznámení 230 kB OU 3. 7. 2013 3. 8. 2013
Nařízení Státní veterinární správy 1019 kB OU 14. 6. 2013 14. 7. 2013
Vodovody a kanalizace Vyškov 1292 kB | 12. 6. 2013 12. 7. 2013
Povodně 2013 294 kB 6. 6. 2013 6. 7. 2013
Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina 202 kB OU 9. 5. 2013 9. 6. 2013
Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina 510 kB OU 9. 5. 2013 9. 6. 2013
Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina 428 kB OU 9. 5. 2013 9. 6. 2013
Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina 335 kB OU 9. 5. 2013 9. 6. 2013
Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina 221 kB OU 9. 5. 2013 9. 6. 2013
Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina 125 kB OU 9. 5. 2013 9. 6. 2013
Veřejná vyhláška 272 kB OU 25. 4. 2013 25. 5. 2013
Zasedání zastupitelstva obce 207 kB 11. 4. 2013 11. 5. 2013
Zasedání zastupitelstva obce 267 kB OU 20. 3. 2013 31. 3. 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 842 kB OU 11. 3. 2013 12. 4. 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 6532 kB OU 8. 3. 2013 8. 4. 2013
Veřejná vyhláška 198 kB OU 20. 2. 2013 20. 3. 2013
Oznámení 364 kB OU 5. 2. 2013 5. 3. 2013
Veřejná vyhláška 202 kB OU 29. 1. 2013 28. 2. 2013
Usnesení o ustanovení opatrovníka 305 kB OU 29. 1. 2013 1. 3. 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 304 kB OU 15. 1. 2013 15. 2. 2013
Veřejná vyhláška 0 kB OU 4. 1. 2013 4. 2. 2013
Zobrazte si aktuálně vyvěšené dokumenty

Ke čtení DOC dokumentů můžete využít program Word Viewer (EXE, 12 MB).

Ke čtení XLS dokumentů můžete využít program Excel Viewer (EXE, 10 MB).

Ke čtení PDF dokumentů můžete využít program Acrobat Reader (EXE, 23 MB).

 

 

 

 

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa