Přeskočit navigaci.

Územní plán

Územní plán obce Krásensko

Název dokumentu Dokument
Závažná část soubor
Odůvodnění soubor
Výkres záborů výkres
Koordinační výkres výkres
Širší vztahy výkres
Veřejně prospěšné stavby a opatření výkres
Vodní hospodářství výkres
Energetika a spoje výkres
Koncepce dopravy výkres
Koncepce uspořádání území obce výkres
Základní členění území výkres


Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa