Přeskočit navigaci.

Územní plán

Územní plán obce Krásensko

Název dokumentu Dokument
Závažná část soubor
Odůvodnění soubor
Výkres záborů výkres
Koordinační výkres výkres
Širší vztahy výkres
Veřejně prospěšné stavby a opatření výkres
Vodní hospodářství výkres
Energetika a spoje výkres
Koncepce dopravy výkres
Koncepce uspořádání území obce výkres
Základní členění území výkres


Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa

15. 9.

Nové Týdny pro duševní zdraví ve Vyškově.

12. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Svolání zastupitelstva.

11. 9.

Nová novinka MUDr. Cendelínová - oznámení dovolené.

11. 9.

Nová novinka Sběr brambor - oznámení.

10. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 5/2019.