Přeskočit navigaci.

Sv.Vavřinec

Svatý Vavřinec – patron Krásenska

Podle tradice pocházel ze Španělska. Jako mladík přišel do Říma, kde se stal arcijáhnem papeže Sixta II. Pro církev to byla těžká doba, neboť císař Valerián krutě pronásledoval křesťany. Dal zatknout a popravit i papeže Sixta II. Ten však ještě před svou smrtí stihl Vavřince požádat, aby rozdělil majetek církve mezi chudé. Jeho prosba se stala Vavřinci osudnou. Císař totiž vznesl na onen majetek nárok a přikázal ho arcijáhnovi vydat. Vavřinec si vzal tři dny na rozmyšlenou. Během nich rozdal všechny církevní statky chudákům a třetího dne stál před císařem se slovy, že oni jsou pokladem církve. Tím samozřejmě císaře Valeriána rozlítil a vysloužil si kruté mučení, kdy ho vojáci bili holemi a přivázali na žhavé pláty. Podle legendy však Vavřinec ani nehlesl. Naopak děkoval Bohu za to, že může zemřít jako mučedník. To císaře natolik rozzuřilo, že vyřkl konečný trest: upéct Vavřince na rožni. Legendární jsou poslední Vavřincova slova: „Nuže, pečeně je hotova, obrať ji a jez.“ Stalo se tak v Římě 10. srpna roku 285.

Na místě kde byl umučen, dal později císař Konstantin Veliký postavit baziliku. Ta byla ve 13. století přestavěna a dnes tvoří jednu z pěti patriarchálních římských bazilik. Jen v městě Římě bylo svatému Vavřinci zasvěceno 34 kostelů. Z toho je jasně patrné, jak vážený a oblíbený světec to je.

Svatý Vavřinec je pro způsob svého umučení ochráncem proti ohni.

Je patronem hasičů, knihovníků, kuchařů, hostinských, pradlen, žehlířek, cukrářů, sklenářů, pivovarníků a neb zemřel mlád i žáků a studentů.

„Oheň (víry a lásky k Bohu), který hořel v něm, mu pomáhal snášet zevní oheň mučednický.“ (papež Lev Veliký)Modlitba ke svatému Vavřinci:

svaty vavrinec

Svatý Vavřinče,
chraň nás před ohněm, co statky boří,
jen v našich srdcích láska ať hoří.
K Bohu i k bližnímu ať mile se máme
a správnou cestou vždycky se dáme.
Pomáhej k ochotě ke všemu dobrému,
ať dojdem do nebe k životu věčnému.
Tam s tebou společně pak vzdáme chválu
Svatému Bohu, našemu Pánu.
Amen.


Rychlý kontakt

Oficiální název:
Obec Krásensko

Adresa:
Krásensko 123
683 04 Drnovice

Telefon: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Místní příslušnost:
Jihomoravský kraj

mapa
E-mailový zpravodaj

Důležité upozornění z obce na Váš e-mail. (max. 5x za rok)

Změny na webu
22. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení počtu členů ZO Krásensko pro volební období 2018 - 2022.

18. 5.

Nová novinka Odečty vodoměrů v Krásensku.

18. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Návrh Závěrečného účtu Obce Krásensko za rok 2017.

17. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Drahanská vrchovina".

17. 5.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 2/2018.

Hlášení rozhlasu

15. 5. 2018

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne v naší obci v sobotu 26. května 2018 od 11.00 do 11.30 hod. před obecním úřadem.
Co je nebezpečný odpad, co jsou elektrozařízení a proč je musíme sbírat odděleně se občané dozví z letáků, které jim byly doručeny do domovních schránek.

DO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU NENÍ MOŽNÉ DÁVAT PNEUMATIKY. TY MOHOU OBČANÉ ODEVZDAT ZA ÚPLATEK NA SBĚRNÉM DVOŘE V JEDOVNICÍCH.

Vypsat všechny novinky

Z naší fotogalerie