Přeskočit navigaci.

Znak a prapor

Převzání dekretu

Dne 13.11.2000 starosta obce pan Vlastimil Orálek převzal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky z rukou předsedy parlamentu pana Václava Klause dekret o udělení obecních symbolů naší obci.

Popis obecního znaku

erb

Pod červenou hlavou se třemi stříbrnými klíny a na nich třemi modrými knoflíky, poltěný štít úzkým kůlem. V levém sedmkrát stříbrno-zeleně děleném poli zlaty obilný klas, v pravém zlatém poli zelený palmový list.

Popis obecního praporu

Prapor

List tvoří svislý červený žerďový pruh o délce 1/4 délky listu se třemi bílými žerďovými klíny a osm svislých pruhů, střídavě žlutých a zelených, přes ně vodorovný modrý pruh o šířce 1/20 šířky listu. Poměr šířky a délky listu praporu je 2:3.


Modré knoflíky – v první polovině minulého století se v Krásensku velmi rozrostla výroba knoflíků z perleti, proto byl navržen na upomínku dávných časů do znaku knoflík. Za druhé světové války byla obec vystěhována, po válce začal v obci opět nový život. V počátku osídlování byla obec krátký čas za husitských válek pustá. Celkově tedy dvakrát obnovená. Můžeme zde sledovat tři období působnosti obce, toto je rovněž vyjádřeno ve znaku, a sice počtem tří knoflíků.

Palmový list – patronem obce a kostela je sv. Vavřinec – mučedník 3. století, římský jáhen. Církevní jmění rozdal chudým, aby je zachránil před hrabivostí císaře Valeriána, na jehož rozkaz byl pak na rozžhaveném rožni umučen k smrti. Jeho hlavním atributem je rožeň, k němuž přistupují palma, palmová ratolest, nebo váček s penězi.

Vodorovné pruhy, obilní klas – původní název obce slul Krásné pole. Na rozdíl od jiných obcí, které se většinou nazývají od zakladatele obce, byl základem pro vznik názvu obce rozložení záhumenicových polí. Později změněno s příponou – „sko“ na Krásensko. Do znaku začleněny vodorovné pruhy s ohledem na další symbol, který by zastupoval buď pečeť obce nebo dřívější druhou část názvu obce – Pole ve spojitosti se zemědělstvím je odvozen a navržen obilní klas.

Zúžený modrý pruh – na katastru obce je vrch Kojál, kde je umístěn televizní a radiový vysílač. Při jeho vzniku to byla nejvyšší stavba ve střední Evropě. Toto je heraldicky vyjádřeno zúženým modrým kůlem.

Obec byla r. 1348 pod názvem Schonfeld darována biskupem Janem Volkem pustiměřskému klášteru. Po zániku kláštera přešlo pod vyškovské panství olomouckých biskupů. Znakem olomouckých biskupů je 6 špic, 4 nahoře a dvě dole. Toto znamení, popřípadě barvy si odvozuje do svých znaků řada měst a obcí. Nejinak tomu bylo i u Pustiměře, avšak s tím rozdílem, že špice otočili na klíny a z horní řady jeden ubrali. Obec Krásensko byla spjata dlouhý čas s klášterem a i Pustiměří, proto je ve znaku zohledněna horní část znaku Pustiměře.

Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa

12. 7.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Svazku obcí "Drahanská vrchovina".

26. 6.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení o zvřejnění finančních dokumentů.

26. 6.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Závěrečný účet Obce Krásensko za rok 2018.

26. 6.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Zveřejnění záměru - Nájemní smlouva Rychta.

26. 6.

Nová novinka VII. ročník turnaje Mistrovství Krásenska v nohejbalu trojic.